1
00:00:00,070 --> 00:00:03,340
V minulých dílech
The Walking Dead...

2
00:00:03,450 --> 00:00:06,320
Někteří vědí, co jsi ve
vězení provedla. Přijali to.

3
00:00:06,560 --> 00:00:10,100
- To není nutné.
- Ne, je to nutné.

4
00:00:10,220 --> 00:00:11,660
Jsem tvým dlužníkem.

5
00:00:11,731 --> 00:00:14,031
<i>Poslal jsem tě pryč
a teď se k tobě máme přidat.</i>

6
00:00:15,220 --> 00:00:16,240
<i>Přijmeš nás?</i>

7
00:00:19,580 --> 00:00:21,820
- Co to děláš?
- Nemám ponětí.

8
00:00:23,260 --> 00:00:24,340
To jsou ti, co unesli Beth.

9
00:00:24,800 --> 00:00:25,880
Rychle, nastup si.

10
00:01:26,880 --> 00:01:27,880
Táhni pryč!

11
00:01:34,010 --> 00:01:35,040
Táhni pryč!

12
00:03:43,924 --> 00:03:46,257
STOPAŘI MOHOU BÝT
UPRCHLÍ TRESTANCI

13
00:04:00,545 --> 00:04:03,493
<i>edna.cz/walking-dead uvádí...</i>

14
00:04:26,640 --> 00:04:28,340
<i>Překlad: L0newolf, snehulakobrovsky</i>

15
00:04:28,340 --> 00:04:30,020
<i>Korekce: TheDarkKnight, Xavik</i>

16
00:04:36,400 --> 00:04:38,130
Takže jste zůstali spolu s Beth?

17
00:04:38,280 --> 00:04:40,280
- Jo.
- Zachránils ji?

18
00:04:40,920 --> 00:04:43,080
Je to velká holka.
Zachránila se sama.

19
00:04:44,810 --> 00:04:46,680
Nějakej čas jsme se
toulali jen tak venku.

20
00:04:47,140 --> 00:04:50,140
Nechali jsme se zahnat do kouta,
Beth se dostala přede mě a pak...

21
00:04:50,610 --> 00:04:51,920
Nevím, prostě se vypařila.

22
00:04:52,860 --> 00:04:56,420
Dostal jsem se ven, nějaký auto s bílým
křížem na zadním skle zrovna odjíždělo.

23
........