1
00:00:26,630 --> 00:00:28,257
Mí lordi a kněžny.

2
00:00:28,465 --> 00:00:33,137
Dnes si vaše královna
vybere sobě šampióna.

3
00:00:33,178 --> 00:00:37,057
A zde bude bojovatí
nejen za její čest,

4
00:00:37,141 --> 00:00:40,935
ale i za svůj titul.

5
00:00:40,936 --> 00:00:45,149
Ale pouze když dokáže
porazit velitele mé stráže,

6
00:00:45,316 --> 00:00:47,193
Sira Horáce Blacka!

7
00:00:57,661 --> 00:00:59,246
Sire Williame...

8
00:00:59,330 --> 00:01:01,707
Budeš bojovati za čest mou?

9
00:01:01,749 --> 00:01:04,834
Do posledního dechu
Vaše Veličenstvo.

10
00:01:04,835 --> 00:01:09,298
Doufejme, že až
k tomu to nedojde, hm?

11
00:01:09,381 --> 00:01:12,051
Za svého šampióna si
vybírám sira Williama.

12
00:01:18,057 --> 00:01:20,058
Útoč z jeho levé strany.

13
00:01:20,059 --> 00:01:25,231
Viděla jsem jeho panoše dnes
ráno to rameno zavazovat.

14
00:01:27,107 --> 00:01:29,318
Přeji tobě štěstí a sílu.

15
00:01:29,401 --> 00:01:33,030
Bojím se, že budu
potřebovat všechno na světě.

16
00:01:37,868 --> 00:01:40,662
Velitel mé stráže,

17
00:01:40,663 --> 00:01:42,873
Sir Horác Black!

18
00:02:00,140 --> 00:02:05,020
Jste si jistá, že nechcete ještě
zvážit svoji volbu, moje královno?

19
00:02:05,229 --> 00:02:09,733
Věřím, že jsem vybrala
správně, můj králi.

20
00:02:16,699 --> 00:02:21,453
Stateční rytíři, ve jménu
ctěných tradic naší země, bojujte!

21
00:02:49,398 --> 00:02:52,610
Bojím se, že jste si
vybrala špatně, má drahá.

22
00:03:51,001 --> 00:03:53,087
William! William!

........