1
00:00:05,080 --> 00:00:09,278
HAGEN - TRONJE
uvádza

2
00:00:09,480 --> 00:00:15,396
<i>surrealistický film Ernsta Moermana -
PÁN FANTOMAS</i>

3
00:00:15,600 --> 00:00:20,355
Umelecký vedúci
E. VANTONDEREN

4
00:00:20,560 --> 00:00:25,076
Kamera
R. & N. VANPEPERSTRAETE

5
00:00:25,280 --> 00:00:29,831
Réžia
JEAN MICHEL

6
00:00:30,040 --> 00:00:34,352
Hudba
ROBERT LEDENT

7
00:01:46,760 --> 00:01:48,716
SPOVEDNICA

8
00:02:00,360 --> 00:02:05,388
Kto je vinník?
Vždy iba on!

9
00:03:55,200 --> 00:03:59,239
Fantômas brázdi celý svet
za svojou milovanou.

10
00:05:20,360 --> 00:05:23,272
Elvire,
nadovšetko ťa milujem.

11
00:05:31,720 --> 00:05:36,953
Prísahám, Elvire. Prísahám na to najkrajšie,
čo svet ponúka.

12
00:05:53,200 --> 00:05:55,656
Tvoje tance
sú desivou priepasťou mojich snov.

13
00:05:55,660 --> 00:05:58,313
Tvoj hrob a môj pád
učinia večným môj život.

14
00:05:58,320 --> 00:06:01,198
Priestor pod tvojimi nohami
neustále narastá.

15
00:06:01,200 --> 00:06:04,119
Div divúci,
tancuješ na žriedlach nebies.

16
00:06:07,840 --> 00:06:10,832
Poďme ku mne,
tam nám bude lepšie.

17
00:07:05,160 --> 00:07:08,357
Zlož si masku,
beztak je tu tma!

18
00:07:16,080 --> 00:07:19,152
K čomu nám je snaha
o takúto nemožnú lásku?

19
00:08:44,160 --> 00:08:46,196
Musíme o tom informovať
inšpektora Juveho...

20
00:08:47,600 --> 00:08:49,989
Práve má kúpeľ.

21
00:09:03,680 --> 00:09:06,831
........