1
00:00:00,499 --> 00:00:02,833
<b><i>V minulých dílech jste viděli...</i></b>

2
00:00:03,333 --> 00:00:08,138
Můj starší bratr Christian našeho
mladšího bratra nebil. Nutil k tomu mě.

3
00:00:08,338 --> 00:00:11,441
Hoď mu to lano a já tě hodím za ním.

4
00:00:11,641 --> 00:00:14,411
Proč se nevyhlásilo
celostátní pátrání?

5
00:00:14,611 --> 00:00:19,349
Jen se ujišťuju, že máte můj dárek.
Slíbil jsem mu setkání s Coulsonem.

6
00:00:19,549 --> 00:00:22,287
- Prý hledáte tohle.
- Obelisk!

7
00:00:22,487 --> 00:00:26,123
Máme společného nepřítele.
Jistého Phila Coulsona.

8
00:00:26,323 --> 00:00:28,847
Všechno, co jsme dělali,

9
00:00:29,048 --> 00:00:34,130
vede k tomuhle. Je to město.
Musíme ho najít dřív než kdokoliv jiný.

10
00:00:35,290 --> 00:00:38,290
<b><i>edna.cz/Agents-of-SHIELD</i> uvádí...</b>

11
00:00:42,260 --> 00:00:45,260
<b>RAKOUSKO, 1945</b>
- Není překrásný?

12
00:00:46,278 --> 00:00:48,582
Vaše skupina kopala přes noc.

13
00:00:48,782 --> 00:00:52,786
Jak jste ho našli je mi záhadou.
Prosím, povídejte.

14
00:00:53,350 --> 00:00:56,887
Slyšeli jsme stejné historky jako vy.

15
00:00:58,123 --> 00:01:01,795
Oba jsme dlouho hledali to,
čemu jen sotva rozumíme.

16
00:01:02,295 --> 00:01:05,295
Prosím, klidně si ho potěžkejte.

17
00:01:22,782 --> 00:01:24,318
Tenhle šel rychle.

18
00:01:24,518 --> 00:01:26,853
Pohlaví ani rasa nehraje roli.

19
00:01:27,053 --> 00:01:30,157
Není v tom žádný vzorec. Fascinující.

20
00:01:30,357 --> 00:01:33,392
Hoďte ho k ostatním
a přiveďte další subjekt.

21
00:01:36,463 --> 00:01:38,531
Prosím, posaďte se.

22
00:01:40,133 --> 00:01:42,068
Nebojte se.

23
00:01:42,268 --> 00:01:45,121
........