1
00:00:42,087 --> 00:00:49,256
Preklad: MatthewP27
Vďaka krtkovi za pomoc.

2
00:01:03,997 --> 00:01:07,166
Práve som prešla cez Iránske hranice
a som práve na ceste do regiónu Habala

3
00:01:07,168 --> 00:01:08,333
kde nariadili zničiť

4
00:01:08,335 --> 00:01:11,270
sieť jaskýň ku dnešnému večeru.

5
00:01:11,272 --> 00:01:13,372
Verím, že tieto jaskyne môžu obsahovať

6
00:01:13,374 --> 00:01:15,107
rozhodujúci chýbajúci kus
k poznaniu našej histórie.

7
00:01:15,109 --> 00:01:17,176
Ak tam nájdem svoje
posledné útočisko,

8
00:01:17,178 --> 00:01:20,079
chcem, aby ste vedeli,
že som tam išla z vlastnej vôle

9
00:01:20,081 --> 00:01:22,047
a že som vedela, že si tam dostanem svoj trest a
že som pripravená zaplatiť za svoje hriechy

10
00:01:22,049 --> 00:01:24,416
tým, že budem pochovaná
s hlavou v piesku

11
00:01:24,418 --> 00:01:26,752
a že budem mať okolo seba len sklanaté steny,
ktoré na mňa budú zo všetkých strán tlačiť.

12
00:01:28,354 --> 00:01:32,024
Ale najprv ma musia chytiť.

13
00:01:45,405 --> 00:01:47,706
Ponáhľaj sa, poď.

14
00:01:51,744 --> 00:01:53,045
Scarlett.

15
00:01:53,047 --> 00:01:55,581
Reza, ďakujem ti.

16
00:01:55,583 --> 00:01:58,951
Ak by ťa chytili, nebolo by
to pre teba veľmi dobré.

17
00:01:58,953 --> 00:02:00,919
Áno, viem, Reza.
Spravíme to rýchlo.

18
00:02:00,921 --> 00:02:01,987
Dobre.

19
00:02:05,825 --> 00:02:07,292
Tak tu to máme.

20
00:02:08,628 --> 00:02:10,229
Použi rebrík.

21
00:02:10,231 --> 00:02:11,530
Dobre.

22
00:02:17,071 --> 00:02:19,071
- Nemáme veľa času.
- Viem.

23
........