1
00:00:06,628 --> 00:00:10,132
Dámy a pánové z poroty,
jedním si můžete být jistí.

2
00:00:10,132 --> 00:00:13,036
Sean Wallace je gangster,

3
00:00:13,036 --> 00:00:16,939
kterému záleží jen na sobě a na
jeho zločineckých kumpánech z ulice.

4
00:00:16,939 --> 00:00:19,208
Jistě, teď to bylo vloupání
a nedovolené vniknutí,

5
00:00:19,208 --> 00:00:22,778
ale co to bude příště?
Vražda prvního stupně?

6
00:00:22,778 --> 00:00:25,815
Ctihodnosti, věřím,
že hledání spravedlnosti

7
00:00:25,815 --> 00:00:27,917
není nikdy ztrátou času.

8
00:00:27,917 --> 00:00:29,652
Ovšem v tomto případě
není sebemenších pochyb,

9
00:00:29,652 --> 00:00:32,488
že tento muž je vinen.

10
00:00:32,488 --> 00:00:35,355
Tím obžaloba končí.

11
00:00:37,225 --> 00:00:39,927
Udělejte mi laskavost.

12
00:00:41,596 --> 00:00:43,332
Zavřete na chvíli oči.

13
00:00:43,332 --> 00:00:45,566
Prosím.

14
00:00:45,568 --> 00:00:48,370
Teď chci, abyste si z hlavy
vymazali obraz,

15
00:00:48,370 --> 00:00:49,371
který máte o mém mandantovi.

16
00:00:49,371 --> 00:00:54,443
Představte si osmiletého Seana Wallace.

17
00:00:54,443 --> 00:00:55,978
Bojí se a je sám.

18
00:00:55,978 --> 00:00:58,647
Prahne po lásce a pozornosti.

19
00:00:58,647 --> 00:01:02,684
Vím, že se teď ptáte,
kde má svou rodinu?

20
00:01:02,684 --> 00:01:05,821
Dobře, začněme u jeho matky.

21
00:01:05,821 --> 00:01:08,290
Je to místní prostitutka,
která většinu času tráví

22
00:01:08,290 --> 00:01:11,894
v posteli s cizími muži
nebo tím, že si šlehá.

23
00:01:11,894 --> 00:01:14,062
........