1
00:00:33,534 --> 00:00:35,536
Běž, přines ostřejší.

2
00:00:53,554 --> 00:00:55,514
Davide?

3
00:00:58,392 --> 00:01:00,102
~ Davide!
~ Mám hotovo!

4
00:01:00,143 --> 00:01:02,062
Máš pomoct děvčatům uklidit.

5
00:01:02,104 --> 00:01:03,313
Neřekly si.

6
00:01:03,355 --> 00:01:06,608
Počkej, ty ale dostaneš!

7
00:01:06,650 --> 00:01:08,944
Nech ho.
Je to desetiletej kluk.

8
00:01:08,986 --> 00:01:10,988
To ho neomlouvá.

9
00:01:13,156 --> 00:01:15,158
Radši už půjdu.

10
00:01:15,200 --> 00:01:17,995
~Nezůstaneš na večeři?
~ Ne, vévoda se zítra vrací,

11
00:01:18,036 --> 00:01:20,122
tak musím dodělat pár věcí.

12
00:01:20,163 --> 00:01:21,790
Doprovodím tě domů.

13
00:01:21,874 --> 00:01:23,458
Vždyť je to kousek.

14
00:01:23,500 --> 00:01:25,502
A já potřebuju na vzduch.

15
00:01:33,093 --> 00:01:34,761
Co se jí stalo?

16
00:01:34,803 --> 00:01:36,805
Ukaž.

17
00:01:37,890 --> 00:01:39,892
To je lepší. Bude to dobré.

18
00:01:40,851 --> 00:01:44,646
Jen doprovodím tetu Sáru domů a pak se stavím v přístavu.

19
00:01:45,939 --> 00:01:47,191
Páni!

20
00:02:28,815 --> 00:02:32,861
Musím v neděli do Islingtonu pro dřevo na topení,
jestli si chceš udělat výlet.

21
00:02:32,903 --> 00:02:36,490
Thomasi Farrinere, vy tedy víte, jak nalákat děvče!

22
00:02:38,033 --> 00:02:39,826
Hej! Pojď sem!

23
00:02:39,910 --> 00:02:41,078
Nech ho, Tome.

24
00:02:41,119 --> 00:02:42,663
Někdo je musí srovnat.

........