1
00:00:21,688 --> 00:00:23,774
Musíme pryč.
Ten oheň se šíří.

2
00:00:24,816 --> 00:00:27,569
~Jak se mohl dostat tak blízko?
~ Kde je tvá matka, Davide?

3
00:00:27,611 --> 00:00:29,321
Pojďte, děvčata, rychle! Sarah?

4
00:00:29,363 --> 00:00:31,281
~ Mami!
~ Sarah!

5
00:00:36,537 --> 00:00:39,873
Mami!

6
00:00:47,506 --> 00:00:49,258
~ Mami!
~ Sarah!

7
00:00:49,299 --> 00:00:51,051
Sarah!

8
00:00:52,052 --> 00:00:53,971
~ Davide!
~ Kde je?

9
00:00:54,012 --> 00:00:56,098
Šla pro pomoc,
pojď.

10
00:00:59,351 --> 00:01:01,353
Co když tam zůstala?

11
00:01:01,395 --> 00:01:04,731
Někde tu bude Davide.

12
00:01:04,773 --> 00:01:06,775
Tak pojď, musíme jít!

13
00:01:07,943 --> 00:01:09,778
Přeplavíme se na druhý břeh
do bezpečí. Hano!

14
00:01:17,077 --> 00:01:19,496
Davide.Pojď!

15
00:01:19,538 --> 00:01:21,540
Běž, Hano, běž!

16
00:01:24,918 --> 00:01:26,837
den druhý: 3. září

17
00:01:26,962 --> 00:01:28,297
~ Mami!
~ Sarah!

18
00:01:28,338 --> 00:01:31,341
~ Mami!
~ Sarah!

19
00:01:33,135 --> 00:01:34,970
Sarah!

20
00:01:36,513 --> 00:01:39,057
Sarah!

21
00:01:39,099 --> 00:01:41,602
Sarah!

22
00:01:41,643 --> 00:01:43,604
Sarah!

23
00:01:45,689 --> 00:01:48,567
Možná se vydala k řece.
........