1
00:00:36,745 --> 00:00:38,747
Vodu! Noste vodu!

2
00:01:05,774 --> 00:01:08,652
den třetí: 4. září

3
00:01:09,069 --> 00:01:12,322
~ Oheň stále postupuje na východ,
směrem k Toweru?
~ Ano, pane.

4
00:01:13,782 --> 00:01:16,285
Dobré ráno, Vaše Výsosti.

5
00:01:17,661 --> 00:01:19,538
Dobré ráno.

6
00:01:19,621 --> 00:01:22,499
No, ve skutečnosti moc není.
Ani dobré, ani ráno.

7
00:01:22,583 --> 00:01:24,668
Co tu děláte?

8
00:01:24,710 --> 00:01:27,129
Vítr stále nabírá na síle.

9
00:01:27,171 --> 00:01:30,591
Podle zpráv se podél řeky oheň
dostal na západě...

10
00:01:30,632 --> 00:01:32,676
už na dohled od kostela Sv. Pavla (Queenhithe, St. Paul´s Church).

11
00:01:32,718 --> 00:01:35,304
Na severu ohrožuje budovu Královské burzy (Royal Exchange).

12
00:01:35,345 --> 00:01:38,265
A ačkoliv se jeho postup
zpomalil díky protivětru,

13
00:01:38,307 --> 00:01:41,310
pomalu se blíží po Temžské (Thames Street)
ulici dolů k Toweru.

14
00:01:41,351 --> 00:01:43,770
Ale je nemyslitelné, že by požár
ohrozil kostel Sv. Pavla?

15
00:01:43,812 --> 00:01:45,397
No jistě, Výsosti.

16
00:01:45,439 --> 00:01:47,941
Za jak dlouho, při současné rychlosti
šíření, by se tam oheň dostal?

17
00:01:48,025 --> 00:01:50,736
S tímhle větrem bych to
odhadoval tak na 12 hodin.

18
00:01:50,777 --> 00:01:52,988
A kde jsou ty protipožární
průseky, které jsem nařídil?

19
00:01:53,030 --> 00:01:54,781
Mno, pane, víte...

20
00:01:54,865 --> 00:01:58,744
Je tedy možné, že zatím ve
skutečnosti jaksi nebyli schopni...

21
00:01:58,785 --> 00:02:02,664
~ tedy specificky roz.. -
~ Pane Bože, Hyde, mluvte anglicky.

22
00:02:02,706 --> 00:02:05,542
Chce říct, že neprovedli
ta opatření, která jste žádal.
........