1
00:00:10,427 --> 00:00:11,678
Tome?

2
00:00:13,722 --> 00:00:15,724
Tome?

3
00:00:19,686 --> 00:00:22,022
Will nebyl na palubě,
když se potopila.

4
00:00:24,441 --> 00:00:26,443
Cože?

5
00:00:28,779 --> 00:00:31,323
Když jsem byl u pana
Pepyse, dal mi dopis.

6
00:00:34,618 --> 00:00:37,037
Dezertoval a zůstal v koloniích,
Sarah.

7
00:00:37,371 --> 00:00:39,414
Nikdy na Charity nebyl.

8
00:00:41,083 --> 00:00:43,627
Námořnictvo se to dozvědělo
před šesti měsíci. Je naživu.

9
00:00:48,674 --> 00:00:50,676
Máš ten dopis?

10
00:01:01,061 --> 00:01:02,980
Je mi to tak líto.

11
00:01:04,022 --> 00:01:05,691
Nechtěl jsem ti ublížit.

12
00:01:05,732 --> 00:01:07,734
Ani Davidovi.

13
00:01:07,901 --> 00:01:09,903
Ne.

14
00:01:09,987 --> 00:01:11,572
Ne, to není v pořádku.

15
00:01:11,613 --> 00:01:14,157
Ne, tohle není něco,
cos měl za nás rozhodnout.

16
00:01:14,199 --> 00:01:16,201
Musel jsem.
Copak to nechápeš?

17
00:01:16,827 --> 00:01:18,328
Jak jsem ti to měl předtím říct?

18
00:01:18,370 --> 00:01:20,539
A na co přesně si čekal,
Tome?

19
00:01:23,667 --> 00:01:25,419
Ne. Nechala jsem se unést.

20
00:01:28,005 --> 00:01:29,631
~ Sarah...
~ Ne, nech mě být.

21
00:01:30,257 --> 00:01:32,134
Musím za svým synem.

22
00:01:39,141 --> 00:01:42,477
Chopte se zbraní!
Papeženci se chystají k útoku.

23
00:01:42,519 --> 00:01:45,522
Vede je žena. Sarah Farrinerová.
........