1
00:00:41,583 --> 00:00:48,752
Preklad: MatthewP27
Vďaka krtkovi za pomoc.

2
00:01:03,493 --> 00:01:06,662
Práve som prešla cez Iránske hranice
a som práve na ceste do regiónu Habala

3
00:01:06,664 --> 00:01:07,829
kde ku dnešenému večeru

4
00:01:07,831 --> 00:01:10,766
nariadili zničiť sieť jaskýň.

5
00:01:10,768 --> 00:01:12,868
Verím, že tieto jaskyne môžu obsahovať

6
00:01:12,870 --> 00:01:14,603
rozhodujúci chýbajúci kus
k poznaniu našej histórie.

7
00:01:14,605 --> 00:01:16,672
Ak tam nájdem svoje
posledné útočisko,

8
00:01:16,674 --> 00:01:19,575
chcem, aby ste vedeli,
že som tam išla z vlastnej vôle

9
00:01:19,577 --> 00:01:21,543
a že som vedela, že si tam dostanem svoj trest a
že som pripravená zaplatiť za svoje hriechy

10
00:01:21,545 --> 00:01:23,912
tým, že budem pochovaná
s hlavou v piesku

11
00:01:23,914 --> 00:01:26,248
a že budem mať okolo seba len sklanaté steny,
ktoré na mňa budú zo všetkých strán tlačiť.

12
00:01:27,850 --> 00:01:31,520
Ale najprv ma musia chytiť.

13
00:01:44,901 --> 00:01:47,202
Ponáhľaj sa, poď.

14
00:01:51,240 --> 00:01:52,541
Scarlett.

15
00:01:52,543 --> 00:01:55,077
Reza, ďakujem ti.

16
00:01:55,079 --> 00:01:58,447
Ak by ťa chytili, nebolo by
to pre teba veľmi dobré.

17
00:01:58,449 --> 00:02:00,415
Áno, viem, Reza.
Spravíme to rýchlo.

18
00:02:00,417 --> 00:02:01,483
Dobre.

19
00:02:05,321 --> 00:02:06,788
Tak tu to máme.

20
00:02:08,124 --> 00:02:09,725
Použi rebrík.

21
00:02:09,727 --> 00:02:11,026
Dobre.

22
00:02:16,567 --> 00:02:18,567
- Nemáme veľa času.
- Viem.

23
........