1
00:00:07,780 --> 00:00:09,782
Minule jste viděli...

2
00:00:09,783 --> 00:00:11,117
Volala realitka.

3
00:00:11,118 --> 00:00:13,789
- Byla to vysoká nabídka.
- Ranč neprodáme.

4
00:00:13,814 --> 00:00:16,188
Máme ho sedm generací.

5
00:00:16,189 --> 00:00:19,092
- Oscar měl s obětí vztah?
- Byli přátelé.

6
00:00:19,117 --> 00:00:22,504
- Bála jste se tehdy?
- Ne, ale měla jsem.

7
00:00:22,529 --> 00:00:24,581
Potkal jsem Oscara, když jsem píchl.

8
00:00:24,582 --> 00:00:27,727
S těmi výmoly v Ditch Plains
by se mělo něco dělat.

9
00:00:27,752 --> 00:00:29,685
- Ditch Plains?
- Dík, že ses stavil.

10
00:00:29,686 --> 00:00:31,267
Já jen... hej!

11
00:00:32,269 --> 00:00:35,347
- Ihned odejdi, prosím.
- Měl jsem tě za kámoše.

12
00:00:35,372 --> 00:00:38,296
Co jsi dělal v Ditch Plains?

13
00:00:39,267 --> 00:00:42,645
Potřebujete ještě pomocníka?

14
00:00:42,670 --> 00:00:45,084
Co kdybys tu
s námi strávil pár hodin?

15
00:00:45,085 --> 00:00:47,517
- Pokud vám to nevadí.
- Jo, skvělé, díky.

16
00:00:47,518 --> 00:00:50,587
První lekce.
Odveď ho do stájí.

17
00:00:50,588 --> 00:00:52,755
- Chceš společnost?
- Ani ne.

18
00:00:52,756 --> 00:00:55,925
Najdu si někoho,
kdo se se mnou osprchuje.

19
00:00:55,926 --> 00:00:58,694
Pane Sollowayi,
znáte místo jménem Konec?

20
00:00:58,695 --> 00:01:00,890
- Ne, co je to?
- Nikdy jste tam nebyl?

21
00:01:00,915 --> 00:01:02,263
Nikdy.

22
00:02:04,893 --> 00:02:12,670
Přeložil: Domm
........