1
00:00:47,030 --> 00:00:49,064
Ale ne.

2
00:00:49,066 --> 00:00:51,666
Do háje!

3
00:01:06,182 --> 00:01:07,616
Schovejte děti dovnitř!

4
00:01:07,618 --> 00:01:08,784
Honem!

5
00:01:10,019 --> 00:01:11,286
Pohyb!

6
00:01:13,723 --> 00:01:15,690
Dobře, víš, co máš dělat!

7
00:01:16,392 --> 00:01:18,794
Rychle! Rychle!

8
00:01:21,898 --> 00:01:23,398
Dostaňte je dovnitř!

9
00:01:23,400 --> 00:01:25,367
Dobře, jdeme chlapi.
Tohle není cvičení.

10
00:01:25,369 --> 00:01:27,736
Vemte si zbraně.

11
00:01:53,263 --> 00:01:57,266
Jsem speciální agent Dennis Abbott
z FBI

12
00:01:58,134 --> 00:02:00,069
To tu nic neznamená.

13
00:02:00,071 --> 00:02:01,370
To je v pořádku, chlapče.

14
00:02:01,372 --> 00:02:04,106
Rád bych mluvit s tím,
kdo tu velí.

15
00:02:04,108 --> 00:02:06,942
Vyšlou někoho pouze
pokud budou chtít někoho poslat.

16
00:02:26,663 --> 00:02:28,130
Klid! Klid.

17
00:02:30,567 --> 00:02:32,835
Lidi, musí to být tak vážně?

18
00:02:32,837 --> 00:02:34,570
Můžeme se jen trochu uvolnit?

19
00:02:36,095 --> 00:02:38,938
The Mentalist 6x13
verze 0.9 beta

20
00:02:38,939 --> 00:02:42,253
Překlad: Petrik,Artgraph,MrGandy
Korektura:

21
00:02:42,254 --> 00:02:44,421
Rls: DVDRip.x264-DEMAND
Přečas: badboy.majkl

22
00:03:11,270 --> 00:03:12,836
Je to znovu D.O.J.

23
00:03:12,838 --> 00:03:14,171
Musíme si zvyknout.

24
........