1
00:00:12,563 --> 00:00:17,117
<i>Kol nás učil nový druh magie,
který se naučil na pobřeží Rudého moře.</i>

2
00:00:17,147 --> 00:00:19,343
<i>Nazval jej Kemiya.</i>

3
00:00:22,138 --> 00:00:25,515
Prolínají se společně věda
a duch, miláčkové.

4
00:00:25,545 --> 00:00:29,528
S tou správnou chemií byste mohly
uskutečnit vaše nejdivočejší sny.

5
00:00:29,558 --> 00:00:32,826
<i>Díky perfektnímu diamantu
k zaměření našich sil</i>

6
00:00:32,856 --> 00:00:35,372
<i>jsme vytvořily náramek
k vynucení poslušnosti,</i>

7
00:00:35,402 --> 00:00:37,946
<i>růženec,
co přiváděl muže k šílenství,</i>

8
00:00:37,976 --> 00:00:41,398
<i>pouta,
co čaroděje připravila o magii.</i>

9
00:00:44,914 --> 00:00:49,788
Ostří, co může způsobit 1 000 řezů
pouze jedním hodem.

10
00:00:50,191 --> 00:00:53,435
Ti zrádci, kteří se opováží
spolupracovat s mým tyranským bratrem,

11
00:00:53,465 --> 00:00:56,438
nebudou mít příležitost vyslovit
ani slovo z jejich ubohých kouzel.

12
00:00:56,468 --> 00:00:59,376
Každá zbraň, co vytvoříme,
je více znepokojující než ta předchozí.

13
00:00:59,406 --> 00:01:01,922
Už máme dost,
nastal čas uskutečnit náš tah.

14
00:01:01,952 --> 00:01:04,328
Nejsi někdy unavená z toho,
jaká jsi otrava, Astrid?

15
00:01:04,358 --> 00:01:05,810
Nemusíme je použit všechny.

16
00:01:05,840 --> 00:01:07,862
Nejdůležitější je ukázat
Klausovým čarodějům,

17
00:01:07,892 --> 00:01:09,647
že jste mnohem mocnější,
než si kdy dokázali představit.

18
00:01:09,677 --> 00:01:11,546
Vyděsit je až k ústupu.

19
00:01:11,576 --> 00:01:16,177
A to Klause vyděsí tak,
jako on děsil mě po staletí.

20
00:01:16,916 --> 00:01:20,807
Celý můj nesmrtelný život
mě můj bratr ovládal,

21
00:01:20,837 --> 00:01:24,538
ukradená desetiletí
........