1
00:00:00,100 --> 00:00:02,066
<i>V minulých dílech
Red Band Society...</i>

2
00:00:02,101 --> 00:00:03,434
Přesně to potřebuje i Charlie.

3
00:00:03,469 --> 00:00:06,600
Navrhuješ,
abychom sem Nadaye přivezli?

4
00:00:06,630 --> 00:00:08,996
Co na tom, jestli Naday přijede?
Proč jste tak proti?

5
00:00:09,031 --> 00:00:10,869
Protože je to ztráta času a zdrojů.

6
00:00:10,904 --> 00:00:11,770
Opravdu?

7
00:00:11,805 --> 00:00:13,788
Nebo tu prostě nechcete doktora,

8
00:00:13,823 --> 00:00:14,940
co zvládne za den víc

9
00:00:14,980 --> 00:00:16,507
než vy za celé měsíce?

10
00:00:16,800 --> 00:00:18,432
Když jsem byla malá,
měla jsem je nejradši.

11
00:00:18,467 --> 00:00:20,650
- Můžu si vzít?
- Posluž si.

12
00:00:21,672 --> 00:00:23,704
Co se stane,
když nenajdou další játra?

13
00:00:23,739 --> 00:00:25,192
To samé, co tobě.

14
00:00:26,400 --> 00:00:27,480
Dashi, uklidni se.
Nadechni se.

15
00:00:28,617 --> 00:00:29,732
- Panebože!
- Dobrá, dobrá.

16
00:00:29,767 --> 00:00:31,665
- Dashi!
- Sestro, nosítka.

17
00:00:32,296 --> 00:00:33,174
Charlie?

18
00:00:36,780 --> 00:00:39,798
Charlie? Jsi tam?

19
00:00:40,059 --> 00:00:41,732
Řekni něco, zlato.

20
00:00:41,767 --> 00:00:44,518
<i>Můj zubař má v ordinaci plakát,
na němž stojí:</i>

21
00:00:44,553 --> 00:00:47,525
<i>"Vnější vlivy nejsou
vždy pod naší kontrolou..."</i>

22
00:00:50,257 --> 00:00:52,112
Jsi tam, zlatíčko?
Řekni něco.

........