1
00:00:46,059 --> 00:00:50,738
Překlad: kvakkv, DENERICK
www.NeXtWeek.cz

2
00:01:40,384 --> 00:01:44,369
Chystáš se pokračovat
s popravou jarla Borga?

3
00:01:45,036 --> 00:01:46,941
Ano.

4
00:01:47,457 --> 00:01:49,625
Chápu tvoje důvody.

5
00:01:49,692 --> 00:01:53,980
Zároveň bez lodí
a bojovníků jarla Borga

6
00:01:54,022 --> 00:01:58,262
nemůžeme doufat
v úspěšný útok na Wessex.

7
00:02:02,021 --> 00:02:04,573
Najdeme jiného spojence.

8
00:02:04,641 --> 00:02:07,170
-Kdy?
- Brzy.

9
00:02:07,269 --> 00:02:09,237
Vyslal jsem zprávu.

10
00:02:09,280 --> 00:02:12,875
Chceš snad říct, že by můj bratr
měl dát jarlu Borgovi milost,

11
00:02:12,937 --> 00:02:14,778
jako by se nic nestalo?

12
00:02:14,819 --> 00:02:20,589
Ne, jen žádám, aby zůstal u tebe,
dokud se nenajde jiný spojenec.

13
00:02:20,628 --> 00:02:23,258
Poprava jarla Borga vejde ve známost,

14
00:02:23,301 --> 00:02:28,424
to by mohlo odradit a zastrašit
každého možného partnera.

15
00:02:31,997 --> 00:02:37,282
Dobře. Počkám.

16
00:02:39,892 --> 00:02:44,643
Ale aspoň my jsme
pořád spojenci, králi Horiku!

17
00:02:45,907 --> 00:02:49,800
Chci se pomstít králi Egbertovi,
a taky že se pomstím,

18
00:02:49,862 --> 00:02:52,134
pojď se mnou.

19
00:03:03,796 --> 00:03:06,008
KRÁLOVSTVÍ WESSEX, ANGLIE

20
00:03:25,280 --> 00:03:27,690
- Sire, odpusťte.
- Ne, ne.

21
00:03:27,787 --> 00:03:34,424
Prosím, máš důležitější věci,
než zdravit umírajícího krále.

22
00:03:35,674 --> 00:03:38,477
Vy umíráte?

........