1
00:00:49,999 --> 00:00:53,999
VELKÁ ŠESTKA

2
00:00:54,023 --> 00:00:58,023
Přeložil: Bac
Korekce: Miki226

3
00:00:58,047 --> 00:01:02,047
www.neXtWeek.cz

4
00:01:44,485 --> 00:01:52,342
Vítězem je pětkrát neporažený Yama!

5
00:01:52,367 --> 00:01:57,060
Tak kdo je další?
Kdo se odváží bojovat s Malým Yamou?

6
00:01:59,118 --> 00:02:00,839
Mohl bych to zkusit?

7
00:02:02,574 --> 00:02:05,487
Mám robota,
kterého jsem si sám vyrobil.

8
00:02:12,224 --> 00:02:16,585
Dej si pohov, chlapče.
Abys mohl bojovat, musíš zaplatit.

9
00:02:17,852 --> 00:02:22,050
- Stačí to?
- Jak se jmenuješ, chlapče?

10
00:02:22,666 --> 00:02:25,028
Hiro. Hiro Hamada.

11
00:02:25,224 --> 00:02:28,748
Tak se připrav, Hiro.

12
00:02:40,263 --> 00:02:44,107
Do ringu vstoupí dva roboti,
ale jen jeden odejde.

13
00:02:44,459 --> 00:02:46,163
Bojovníci připraveni?

14
00:02:46,630 --> 00:02:47,995
Boj!

15
00:02:59,345 --> 00:03:01,748
To byl můj první zápas.
Můžu to zkusit znovu?

16
00:03:01,772 --> 00:03:04,998
Nikdo nerad neprohrává, chlapče.

17
00:03:05,874 --> 00:03:08,247
- Běž domů.
- Peněz mám dost.

18
00:03:13,940 --> 00:03:15,840
<i>Bojovníci připraveni?</i>

19
00:03:15,980 --> 00:03:17,348
Boj!

20
00:03:20,621 --> 00:03:23,058
Megabote, nič.

21
00:03:53,397 --> 00:03:55,924
- Malý Yama už není.
- Co? Co to...?

22
00:03:56,322 --> 00:03:58,322
To není možné!

23
00:03:58,556 --> 00:04:01,985
Taky mě to překvapuje.
........