1
00:00:02,800 --> 00:00:04,043
Nic neřeknu.

2
00:00:12,076 --> 00:00:13,440
Nic neřeknu.

3
00:00:20,609 --> 00:00:21,709
Nic neřeknu.

4
00:00:23,243 --> 00:00:24,457
Nic neřeknu.

5
00:00:35,834 --> 00:00:37,853
A Paželv řekl.

6
00:00:38,557 --> 00:00:42,939
Žádná moudrá ryba
by bez sviňuchy nikam nešla.

7
00:00:44,063 --> 00:00:48,944
Opravdu? Řekla Alenka
s velkým překvapením v hlase.

8
00:00:49,637 --> 00:00:52,985
Samozřejmě, že ne,
řekl Paželv.

9
00:00:53,314 --> 00:00:54,314
Proč?

10
00:00:54,751 --> 00:00:57,031
Kdyby za mnou přišla ryba

11
00:00:57,151 --> 00:00:59,700
a řekla mi,
že se chystá na výpravu,

12
00:00:59,820 --> 00:01:03,800
zeptal bych se jí,
s jakou sviňuchou?

13
00:01:05,920 --> 00:01:09,420
Nemyslíš s jakým účelem,
řekla Alenka?

14
00:01:10,120 --> 00:01:14,774
Myslím to, co říkám,
odpověděl Paželv trochu uraženě.

15
00:01:15,366 --> 00:01:17,227
A Gryfon řekl.

16
00:01:17,347 --> 00:01:20,547
Pojďme si poslechnout
některá ze tvých dobrodružství.

17
00:01:21,283 --> 00:01:24,594
- Čti teď ty, Cami. - Mohla bych vám
vyprávět svá obrodružství.

18
00:01:24,714 --> 00:01:27,056
- Dobrodružství.
- Dobrodružství.

19
00:01:27,176 --> 00:01:31,807
A začnu hned dnešním ránem,
řekla Alenka trochu nesměle, ale...

20
00:01:35,189 --> 00:01:37,560
Jenom bouchly dveře, paní.

21
00:01:44,640 --> 00:01:46,540
Dobře, pokračuj. Pokračuj.

22
00:01:46,660 --> 00:01:49,380
Nemá smysl
vracet se ke včerejšku,

........