1
00:00:00,909 --> 00:00:02,676
V předchozích dílech jste viděli...

2
00:00:02,711 --> 00:00:04,754
100 babek na to, že tuto loď použili

3
00:00:04,779 --> 00:00:06,279
a tyto vlasy jsou Dannyho Solana.

4
00:00:06,314 --> 00:00:08,515
Hej, co s tím děláte?

5
00:00:10,451 --> 00:00:12,118
Říkala jsi, že toho necháš.

6
00:00:12,153 --> 00:00:14,354
Znám muže, co vás znásilní.

7
00:00:14,388 --> 00:00:16,256
Pokud by sis ty nebo tvoje rodina
potřebovali někdy promluvit, zavolej mi.

8
00:00:16,290 --> 00:00:17,824
Kde jste byl tu noc,
co Danny zemřel?

9
00:00:17,858 --> 00:00:20,694
Byl jsem vzhůru dlouho do noci
a snažil jsem se napsat kázání, snažil.

10
00:00:20,728 --> 00:00:23,330
Vím o tobě a Gemmě Fisherové.

11
00:00:23,364 --> 00:00:25,131
Nesmíte o tom nikomu říct.

12
00:00:25,166 --> 00:00:27,801
Budete poslouchat doktory
a necháte si pořádně pomoct.

13
00:00:27,835 --> 00:00:29,936
Byl jste odsouzen za znásilnění?

14
00:00:31,172 --> 00:00:32,405
Takže jsi mě poslala vyslýchat Jacka,

15
00:00:32,440 --> 00:00:33,673
protože jsi měla něco lepšího?

16
00:00:33,708 --> 00:00:35,308
Tvůj článek o Jackovi Reinholdovi je další.

17
00:00:35,343 --> 00:00:37,577
Včera jsem viděl Owena
mluvit s Jackem Reinholdem.

18
00:00:37,612 --> 00:00:38,812
Má nějakou minulost.

19
00:00:38,846 --> 00:00:40,247
Budou říkat, že jsem to udělal!

20
00:00:40,281 --> 00:00:41,648
Já to neudělal!

21
00:00:43,159 --> 00:00:45,807
titulky od Lidušky
- enjoy! -

22
00:01:16,417 --> 00:01:21,054
Kamera zachytila Dannyho projíždět v 11:07.

23
00:01:21,088 --> 00:01:23,723
Dal bych ho Harvey Ridge kolem 11:35.

24
00:01:23,758 --> 00:01:27,861
........