1
00:00:05,093 --> 00:00:10,002
THE NEWSROOM
3x02 - Run

2
00:00:10,222 --> 00:00:15,203
Překlad: makishek
Korekce: GreaterFool

3
00:00:15,448 --> 00:00:20,393
www.edna.cz/the-newsroom

4
00:01:27,799 --> 00:01:30,794
Řeknu vám tajemství.
Mohli bychom vydělávat víc.

5
00:01:30,869 --> 00:01:35,476
Trochu tam a tady, mohli bychom.
Víte, proč to neděláme? Nechceme.

6
00:01:35,629 --> 00:01:38,715
- Skvělý obchodní plán, Reesi.
- Posaďte se, jestli chcete.

7
00:01:38,869 --> 00:01:40,711
Támhle je kafe a džus.

8
00:01:40,879 --> 00:01:43,548
- Jak jsi to zjistil?
- Nezjistil. Domysleli jsme si to.

9
00:01:43,617 --> 00:01:47,074
V tom je podstatný rozdíl. Mohli jsme
to zjistit, kdybyste nám to řekli.

10
00:01:47,143 --> 00:01:51,340
Ale Sloan Sabbithové došlo, že místo toho,
abychom ve výkazu zisků ztráceli,

11
00:01:51,438 --> 00:01:55,593
naše akcie stouply, protože
někdo skoupil pět procent podílů.

12
00:01:55,705 --> 00:01:57,595
- Šest procent.
- Šest procent.

13
00:01:57,731 --> 00:02:01,349
Což když přičtete k těm 45 %,
které zdědíte, až vám bude 25 let,

14
00:02:01,400 --> 00:02:03,234
bude dohromady dělat kolik, Randy?

15
00:02:03,283 --> 00:02:07,199
- Rytíři kulatého stolu by tu mohli
pořádat turnaje. - 51 %, přesně!

16
00:02:07,254 --> 00:02:10,178
- Nedávej bratrovi úlohy z matiky.
- Nezkoušel jsem ho z matiky,

17
00:02:10,242 --> 00:02:12,731
- ale jak dlouho dokáže udržet
pozornost. - Reesi...

18
00:02:12,832 --> 00:02:16,226
- Jsi vůl. - Ano, to jsem.
Ale jsem vůl na straně andělů.

19
00:02:16,331 --> 00:02:21,143
A důvod, proč jsou místa tam a tady,
kde jsme se rozhodli nevydělávat víc,

20
00:02:21,244 --> 00:02:24,085
je ten, že chápeme úspěch
trochu jinak než vy.

21
00:02:24,414 --> 00:02:27,650
Máme například zpravodajskou divizi.
........