1
00:00:04,060 --> 00:00:06,562
<i>Život se odvíjí podle voleb,
které učiníme.</i>

2
00:00:08,139 --> 00:00:11,275
<i>Co k snídani?
Vejce nebo palačinky?</i>

3
00:00:11,309 --> 00:00:14,578
<i>Jet výtahem
nebo jít po schodech?</i>

4
00:00:14,612 --> 00:00:17,614
<i>Já teď stojím
jen před jednou volbou.</i>

5
00:00:17,649 --> 00:00:20,627
<i>Mrknout jednou jako "ano",
nebo dvakrát jako "ne".</i>

6
00:00:20,653 --> 00:00:22,387
<i>Ale všem ostatním</i>

7
00:00:22,413 --> 00:00:26,349
<i>se život velmi rychle
hodně zkomplikoval.</i>

8
00:00:26,438 --> 00:00:29,916
<i>A než se nadějete,
všechny ty zdánlivě nedůležité volby</i>

9
00:00:29,942 --> 00:00:33,530
<i>se nakupí a vy se ptáte:
"Jak jsem se sem dostal?"</i>

10
00:00:33,998 --> 00:00:35,884
<i>Nebo sem.</i>

11
00:00:36,630 --> 00:00:38,798
<i>Nebo sem.</i>

12
00:00:39,308 --> 00:00:41,603
<i>A zvláště pak sem.</i>

13
00:00:42,479 --> 00:00:43,946
<i>Jak se jim to povedlo?</i>

14
00:00:44,250 --> 00:00:45,780
<i>Že se vůbec ptáte.</i>

15
00:00:45,815 --> 00:00:49,234
<i>Vše to začalo
před krátkými 24 hodinami.</i>

16
00:00:49,258 --> 00:00:51,483
A tohle je můj bratranec
z El Segunda.

17
00:00:51,507 --> 00:00:53,355
Manuel Ruiz.

18
00:00:53,381 --> 00:00:55,511
Řekl, že u něj můžu zůstat,
až mě odsud pustí.

19
00:00:55,553 --> 00:00:57,306
Rodina jeho ženy
prodává auta,

20
00:00:57,332 --> 00:00:59,338
takže bych tam mohl
po škole vypomáhat.

21
00:00:59,364 --> 00:01:00,361
Není to moc peněz,

22
00:01:00,387 --> 00:01:03,293
ale zahrnul jsem to
........