1
00:00:01,503 --> 00:00:04,004
- Je celý prochladlý.
- Chytl nás déšť a ztratila jsem se.

2
00:00:04,025 --> 00:00:06,005
Nevěděla jsem, jak se sem dostat.

3
00:00:06,026 --> 00:00:08,606
- Jak mu je?
- Všechno závisí na tom, jak přežije noc.

4
00:00:08,627 --> 00:00:10,207
Juanito.

5
00:00:11,077 --> 00:00:12,577
Proč?

6
00:00:14,075 --> 00:00:17,275
Alfredo, prosím tě!
Dítě, něco mu je.

7
00:00:17,296 --> 00:00:19,176
Pomoz mi, Alfredo!

8
00:00:19,197 --> 00:00:22,677
Uzdravil se, Andrési.
Juanito se uzdravil.

9
00:00:22,698 --> 00:00:24,778
Škrábanec, nemá ho.

10
00:00:25,217 --> 00:00:27,817
Bože můj.
Cos to provedla?

11
00:00:29,457 --> 00:00:33,458
- Tys zešílela, Belén, proboha.
- Nic neříkejte, doňo Ángelo, prosím.

12
00:00:35,291 --> 00:00:38,391
Věřil jsem tobě.
A tys se mnou jednala jako s blbcem.

13
00:00:38,412 --> 00:00:40,992
Viděla jsem, že jsi přikázal,
aby ti zabalili kufry.

14
00:00:41,013 --> 00:00:45,093
Jestli sbalili moje zavazadla, tak proto,
že odcházím ze svého pokoje, ne z hotelu.

15
00:00:45,128 --> 00:00:48,594
Nehodlám opustit svého syna
ani se vzdát vedení hotelu.

16
00:00:49,538 --> 00:00:53,496
- Chci, aby ještě dnes odešla z mého domu.
- Nepožádáš mě, abych odešel s tebou?

17
00:00:53,517 --> 00:00:56,997
Bude lepší, když si zvykneš na myšlenku,
že jsi mě nikdy nemiloval.

18
00:00:57,018 --> 00:01:02,484
- Tady máte. Dárek. - Pro mě?
- Uviděl jsem to… a pomyslel jsem na vás.

19
00:01:02,636 --> 00:01:06,036
- Tak tedy mockrát děkuji.
- Tak tedy není zač.

20
00:01:08,640 --> 00:01:12,740
Vím, že máš něco s doňou Aliciou. A to tě
vrhá do nebezpečí a není to spravedlivé.

21
00:01:12,761 --> 00:01:16,441
- Co není spravedlivé?
- Že se tě musím vzdát, protože je tu ona.

........