1
00:00:00,246 --> 00:00:02,113
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:02,114 --> 00:00:03,347
Musíte se co nejvíce snažit

3
00:00:03,348 --> 00:00:04,582
vidět město zvenčí.

4
00:00:04,583 --> 00:00:06,784
Nemůžu být mimo.
Nechci být mimo.

5
00:00:06,785 --> 00:00:07,885
To je jednoduchá pravda, Millerová.

6
00:00:07,886 --> 00:00:10,654
Každý je schopný vraždy
za určitých podmínek.

7
00:00:10,655 --> 00:00:13,157
Je to jako kdyby byl na lodi
nebo ho někdo dal na loď.

8
00:00:13,158 --> 00:00:14,458
Byl jsem na procházce.

9
00:00:14,459 --> 00:00:16,327
S někým jsem ho viděl: baťůžkář.

10
00:00:16,328 --> 00:00:17,528
Toto jsme našli v dveřině pokoji.

11
00:00:17,529 --> 00:00:19,330
Kdo ti dal ten kokain?

12
00:00:19,331 --> 00:00:20,297
Gemma Fisherová.

13
00:00:20,298 --> 00:00:22,143
A kde ho Chloe vzala?

14
00:00:22,144 --> 00:00:22,933
Říkala, že od kamaráda.

15
00:00:24,836 --> 00:00:26,458
Kde jsi byl minulou noc?

16
00:00:26,459 --> 00:00:27,304
Říkal jsem ti to. Pracoval jsem.

17
00:00:27,305 --> 00:00:28,272
Nebyl jste v žádné práci.

18
00:00:28,273 --> 00:00:31,375
Máme video záznam z rozhledny
na Harvey Ridge.

19
00:00:31,376 --> 00:00:33,310
Našli jsme jeden set otisků na umyvadle.

20
00:00:33,311 --> 00:00:37,148
Otisky patří Markovi Solanovi.

21
00:01:14,719 --> 00:01:17,121
Danny?

22
00:01:17,122 --> 00:01:19,490
Hey.

23
00:01:19,491 --> 00:01:24,462
Co se děje?

24
00:01:24,463 --> 00:01:26,097
Hey, hey.

........