1
00:00:06,710 --> 00:00:09,700
A nyní velmi rádi vítáme naší
starou přítelkyni Jane Pauley

2
00:00:09,800 --> 00:00:12,470
s dalším dílem jejího pořadu
"Nový život".

3
00:00:12,600 --> 00:00:14,830
Jane, vypadá to, že tvůj
host měl tentokrát

4
00:00:14,910 --> 00:00:17,110
spoustu času si svůj
nový život vybudovat.

5
00:00:17,500 --> 00:00:18,800
Nic než čas, Matte.

6
00:00:18,910 --> 00:00:21,629
Právě vykonává svůj
sedmiletý trest vězení.

7
00:00:22,000 --> 00:00:25,629
Senátor Vernon Smits je
mužem na křižovatce.

8
00:00:26,000 --> 00:00:27,700
Nedávno jsem se s ním setkala

9
00:00:27,760 --> 00:00:30,629
ve federálním nápravném zařízení
v Cumberlandu v Marylandu.

10
00:00:31,200 --> 00:00:34,269
Život 2x zvoleného senátora se mu po
odsouzení obrátil vzhůru nohama,

11
00:00:34,269 --> 00:00:39,000
jakkoliv neztratil nic ze svého
uličnického šarmu.

12
00:00:39,429 --> 00:00:44,389
Senátore Smitsi, od našeho posledního
setkání se toho velmi mnoho změnilo.

13
00:00:44,389 --> 00:00:47,349
Tehdy jste byl zrovna znovuzvolen

14
00:00:47,349 --> 00:00:48,868
a nyní jste uvězněný.

15
00:00:49,200 --> 00:00:52,548
No tak, všichni přeci žijeme
za mřížemi, Jane.

16
00:00:52,700 --> 00:00:56,628
Jistě, někteří z nás mají
oranžové oblečení a mizerné jídlo,

17
00:00:56,628 --> 00:01:00,508
ale další mají špinavé cely
ve svých myslích,

18
00:01:00,788 --> 00:01:06,188
cely sebenenávisti a strachu,
ze kterých nelze uniknout.

19
00:01:06,468 --> 00:01:10,108
Já žil v jedné takové cele.

20
00:01:10,108 --> 00:01:13,148
Takže věznění osvobodilo vaši mysl?

21
00:01:13,148 --> 00:01:15,868
Mou duši. Opravdu.

22
00:01:16,100 --> 00:01:19,300
........