1
00:00:08,535 --> 00:00:10,535
Nemůžu ho ztratit.

2
00:00:13,258 --> 00:00:15,745
Nenechám ho někam zavřít.

3
00:00:16,944 --> 00:00:20,289
Nikdo neříkal,
abyste ho dala do blázince.

4
00:00:20,539 --> 00:00:23,828
Nechci to slovo slyšet
v jedné větě s jeho jménem.

5
00:00:23,851 --> 00:00:26,690
To by bylo zřeknutí se zodpovědnosti.

6
00:00:27,054 --> 00:00:31,277
Věřte mi, Glorie,
to je to poslední, na co myslím,

7
00:00:31,324 --> 00:00:36,134
ale vy to zřejmě máte jinak.
- Dandy byl vždy umíněné dítě.

8
00:00:38,840 --> 00:00:41,089
Často mi přišel jako cizinec.

9
00:00:43,144 --> 00:00:47,058
Skvěle vychovaný aristokrat,
který uměl hrát svou roli,

10
00:00:47,148 --> 00:00:49,367
ale ději moc nerozuměl.

11
00:00:51,885 --> 00:00:54,675
<i>Protože slova pro něj
mají jiný význam.</i>

12
00:00:56,065 --> 00:00:58,065
<i>Hlavně slovo "ne".</i>

13
00:01:00,043 --> 00:01:02,043
<i>Slovo "ne" byla urážka.</i>

14
00:01:03,430 --> 00:01:06,426
<i>Slovo "ne" byla výzva k boji.</i>

15
00:01:09,287 --> 00:01:12,727
<i>Stěžovala jsem si,
že mi kočka vyhrabává azalky.</i>

16
00:01:12,807 --> 00:01:14,807
<i>Tak to nebohé zvíře zabil.</i>

17
00:01:16,744 --> 00:01:20,225
Od té chvíle jsem
Dandyho nikdy nespustila z očí.

18
00:01:20,781 --> 00:01:24,283
Jistě, věděla jsem,
že ho musím socializovat s dětmi.

19
00:01:24,383 --> 00:01:26,383
Nikdy si neuměl hrát.

20
00:01:27,605 --> 00:01:32,212
<i>Našel dokonalého společníka
v Emilovi, synovi zahradníka.</i>

21
00:01:32,593 --> 00:01:36,926
<i>Krásný malý chlapec. Běhali spolu
po zahradě, šťastní jako blechy.</i>

22
00:01:37,331 --> 00:01:41,231
<i>Uklidnila jsem se,
moje sledování bylo zbytečné.</i>

........