1
00:00:26,435 --> 00:00:28,435
Nemůžu ho ztratit.

2
00:00:31,158 --> 00:00:33,645
Nenechám ho někam zavřít.

3
00:00:34,844 --> 00:00:38,189
Nikdo neříkal,
abyste ho dala do blázince.

4
00:00:38,439 --> 00:00:41,728
Nechci to slovo slyšet
v jedné větě s jeho jménem.

5
00:00:41,751 --> 00:00:44,590
To by bylo zřeknutí se zodpovědnosti.

6
00:00:44,954 --> 00:00:49,177
Věřte mi, Glorie,
to je to poslední, na co myslím,

7
00:00:49,224 --> 00:00:54,034
ale vy to zřejmě máte jinak.
- Dandy byl vždy umíněné dítě.

8
00:00:56,740 --> 00:00:58,989
Často mi přišel jako cizinec.

9
00:01:01,044 --> 00:01:04,958
Skvěle vychovaný aristokrat,
který uměl hrát svou roli,

10
00:01:05,048 --> 00:01:07,267
ale ději moc nerozuměl.

11
00:01:09,785 --> 00:01:12,575
<i>Protože slova pro něj
mají jiný význam.</i>

12
00:01:13,965 --> 00:01:15,965
<i>Hlavně slovo "ne".</i>

13
00:01:17,943 --> 00:01:19,943
<i>Slovo "ne" byla urážka.</i>

14
00:01:21,330 --> 00:01:24,326
<i>Slovo "ne" byla výzva k boji.</i>

15
00:01:27,187 --> 00:01:30,627
<i>Stěžovala jsem si,
že mi kočka vyhrabává azalky.</i>

16
00:01:30,707 --> 00:01:32,707
<i>Tak to nebohé zvíře zabil.</i>

17
00:01:34,644 --> 00:01:38,125
Od té chvíle jsem
Dandyho nikdy nespustila z očí.

18
00:01:38,681 --> 00:01:42,183
Jistě, věděla jsem,
že ho musím socializovat s dětmi.

19
00:01:42,283 --> 00:01:44,283
Nikdy si neuměl hrát.

20
00:01:45,505 --> 00:01:50,112
<i>Našel dokonalého společníka
v Emilovi, synovi zahradníka.</i>

21
00:01:50,493 --> 00:01:54,826
<i>Krásný malý chlapec. Běhali spolu
po zahradě, šťastní jako blechy.</i>

22
00:01:55,231 --> 00:01:59,131
<i>Uklidnila jsem se,
moje sledování bylo zbytečné.</i>

........