1
00:00:27,860 --> 00:00:32,030
Nebojím sa vlkodlakov, alebo upírov,
alebo strašidelných domov.

2
00:00:32,030 --> 00:00:35,130
Bojím sa toho čo ľudské bytosti
dokážu robiť iným ľudským bytostiam.

3
00:00:44,140 --> 00:00:46,040
Strašidelný dom

4
00:00:46,240 --> 00:00:48,960
<i>Keď idete do strašidelného domu
v Camden Parku...</i>

5
00:00:55,422 --> 00:00:57,323
<i>Neviete čo sa stane.</i>

6
00:01:00,827 --> 00:01:02,194
<i>Camden Park!</i>

7
00:01:04,230 --> 00:01:10,100
Každý Halloween sa otvára približne 2500
strašidelných atrakcií.

8
00:01:10,504 --> 00:01:12,538
Národná obchodná federácia
robila prieskum...

9
00:01:12,539 --> 00:01:14,974
...a zistila, že 21% z opýtaných,...

10
00:01:14,975 --> 00:01:16,976
...to robí 30 miliónov ľudí ročne,...

11
00:01:16,977 --> 00:01:18,911
...pôjde do strašidelných domov.

12
00:01:18,912 --> 00:01:21,247
<i>Pre herca v strašidelnom dome...</i>

13
00:01:21,248 --> 00:01:23,849
...nie je nič lepšie ako
poriadne niekoho vystrašiť.

14
00:01:23,850 --> 00:01:25,980
A môže to byť ten najväčší tvrďák
v triede...

15
00:01:25,990 --> 00:01:28,000
...aj tak sa zľakne.

16
00:01:28,080 --> 00:01:30,750
Myslím, že jeden rok sa spravilo
okolo 1200 vystrašení...

17
00:01:30,757 --> 00:01:33,159
...keď ľudia vstúpili do domu
a v polke vraveli:

18
00:01:33,160 --> 00:01:35,100
"Už ďalej nejdem, skončil som,
chcem odísť. "

19
00:01:42,069 --> 00:01:44,000
- Milujem Halloween.
- Vážne?

20
00:01:44,000 --> 00:01:46,800
Ak vás dokážem vystrašiť,
budem sa cítiť super.

21
00:01:47,274 --> 00:01:50,343
Kolujú reči o tých, čo
tieto veci robia.

22
00:01:50,344 --> 00:01:52,645
- Hej.
........