1
00:00:00,613 --> 00:00:02,213
V předchozích dílech jste viděli...

2
00:00:02,214 --> 00:00:03,794
Lars Pierson.

3
00:00:03,795 --> 00:00:04,928
Jeho číslo bylo nalezeno

4
00:00:04,929 --> 00:00:06,964
ve švu Dannyho mikiny.

5
00:00:06,965 --> 00:00:09,800
Znova tě uvidím a zavřu tě.

6
00:00:09,801 --> 00:00:11,935
- Jsem těhotná.
- Musíme si ho nechat.

7
00:00:11,936 --> 00:00:15,005
Pokud potřebují Solanovi pomoc,
budou se obracet na mě.

8
00:00:15,006 --> 00:00:15,973
Drž hubu.

9
00:00:15,974 --> 00:00:17,007
Vypadni z Gracepointu.

10
00:00:17,008 --> 00:00:19,309
Znám muže, co tě znásilní.

11
00:00:19,310 --> 00:00:20,878
Myslíš, že Tom utekl?

12
00:00:20,879 --> 00:00:22,980
Nemáme páru, kde je.

13
00:00:22,981 --> 00:00:25,048
Zaměřili jsme se na nalezení Toma.

14
00:00:25,049 --> 00:00:26,216
Tommy!

15
00:00:26,217 --> 00:00:27,751
Řekněte mi o tom chlapci.

16
00:00:27,752 --> 00:00:30,087
Odpovězte... na otázku.

17
00:00:31,256 --> 00:00:33,190
Panebože.

18
00:00:54,846 --> 00:00:58,282
Hej, tu bude dobrý, bude dobře, bude dobře...

19
00:00:58,283 --> 00:01:01,051
0,3 míle od silnice ke kolu.

20
00:01:01,052 --> 00:01:03,187
0,9 míle od kola k chatě.

21
00:01:03,188 --> 00:01:04,788
Pokud tady byl, tak bychom ho našli.

22
00:01:04,789 --> 00:01:06,256
Musíme zvětšit perimetr.

23
00:01:06,257 --> 00:01:08,058
Už jsme ho zvětšili.

24
00:01:08,059 --> 00:01:09,960
Nevíme, kam ho vzali.

25
00:01:09,961 --> 00:01:11,695
........