1
00:03:03,290 --> 00:03:04,780
Ty...

2
00:03:05,860 --> 00:03:08,920
ty, ktorého milujeme...

3
00:03:09,930 --> 00:03:13,420
nevidíš nás...

4
00:03:15,770 --> 00:03:17,800
nepočuješ nás.

5
00:03:19,340 --> 00:03:22,000
Predstavuješ si nás v diaľke...

6
00:03:22,110 --> 00:03:25,140
ale teraz sme tak blízko.

7
00:03:25,250 --> 00:03:26,980
Sme poslovia...

8
00:03:27,050 --> 00:03:31,380
ktorí prinášajú blízkosť
tým, ktorí sú ďaleko.

9
00:03:31,790 --> 00:03:33,520
Sme poslovia...

10
00:03:33,590 --> 00:03:36,110
ktorí prinášajú svetlo
tím, ktorí sú v tme.

11
00:03:38,230 --> 00:03:39,990
Sme poslovia...

12
00:03:40,060 --> 00:03:44,260
ktorí prinášajú odpovede
tým, ktorí sa pýtajú.

13
00:03:45,370 --> 00:03:49,170
Nie sme svetlo,
nie sme odpoveď.

14
00:03:49,240 --> 00:03:51,040
Sme poslovia.

15
00:03:51,910 --> 00:03:53,530
my...

16
00:03:53,610 --> 00:03:55,840
sme nič.

17
00:03:57,080 --> 00:04:00,880
Ty si pre nás...

18
00:04:00,950 --> 00:04:02,380
všetko.

19
00:04:11,160 --> 00:04:14,100
Najviac detských nehôd
sa nestáva na ulici.

20
00:04:14,200 --> 00:04:16,100
Najviac sa ich stáva doma,
blízko pomoci a liekov.

21
00:04:16,200 --> 00:04:19,190
Prirodzene, jeden sa môže
stále rozviesť!

22
00:04:19,300 --> 00:04:22,270
Nemôžu ani len vystaviť príjemku,
omnoho menej niečo garantovať.

23
00:04:22,370 --> 00:04:27,500
Západný Berlín vyzerá presne ako Východný Berlín.
Čo spôsobilo ten rozruch?
........