1
00:00:00,671 --> 00:00:04,629
Ziane během vyšetřování
žádný důkaz nepředložil.

2
00:00:05,263 --> 00:00:06,563
Něco jsem našel.

3
00:00:08,520 --> 00:00:09,880
Skončili jsme.

4
00:00:11,420 --> 00:00:15,057
Potřebuju od vás jen to,
abyste mi potvrdil nějaká fakta.

5
00:00:15,177 --> 00:00:18,440
Pomůžou mi dokázat,
co se stalo Oliveru Hughesovi.

6
00:00:19,609 --> 00:00:21,160
Řeknu vám vše, co vím.

7
00:00:21,280 --> 00:00:24,680
Co dobrého by vzešlo z toho,
kdybych tě poslal do vězení?

8
00:00:29,720 --> 00:00:32,370
Pokud o Chamartaines
někomu něco povíte...

9
00:01:14,799 --> 00:01:15,799
Danielle.

10
00:01:19,539 --> 00:01:21,839
Přemýšlel jsem o tom,
co jsi řekla.

11
00:01:23,196 --> 00:01:25,446
Máš pravdu.
Chci ti to vynahradit.

12
00:01:26,696 --> 00:01:28,796
Myslíš, že je to tak jednoduché?

13
00:01:29,171 --> 00:01:31,708
Ne, to vůbec ne, ale...

14
00:01:31,828 --> 00:01:33,628
Teď o tom mluvit nebudeme.

15
00:01:36,814 --> 00:01:37,814
Alexi?

16
00:01:38,128 --> 00:01:39,278
Kam se poděl?

17
00:01:41,613 --> 00:01:43,013
- Alexi?
- Alexi?

18
00:01:47,596 --> 00:01:48,996
- Alexi!
- Alexi?

19
00:01:52,503 --> 00:01:53,503
Alexi?

20
00:01:55,426 --> 00:01:56,426
Alexi?

21
00:01:58,232 --> 00:01:59,246
Alexi?

22
00:02:02,540 --> 00:02:03,540
Alexi!

23
00:02:08,941 --> 00:02:09,941
Alexi!
........