1
00:00:48,574 --> 00:00:50,421
<i>Červená jedničko, zdá se,</i>

2
00:00:50,422 --> 00:00:53,056
<i>že Poutník má poruchu
kolektoru SPR.</i>

3
00:00:53,058 --> 00:00:57,228
<i>- Posuďte to, prosím.</i>
- Rozumím, centrálo.

4
00:00:58,330 --> 00:01:00,797
Co je to, závada číslo 81?

5
00:01:00,799 --> 00:01:03,500
Ne, že by to
tady někdo počítal.

6
00:01:03,502 --> 00:01:07,302
<i>Centrála si myslela, že matika
není tvá silná stránka. Přepínám.</i>

7
00:01:07,704 --> 00:01:10,674
O těch, co postavili tenhle kýbl
šroubů, bych mohl říct totéž.

8
00:01:10,676 --> 00:01:13,042
To jste to našli
v krabici s cereáliemi?

9
00:01:13,044 --> 00:01:16,413
<i>Myslím, že zraňuješ Poutníkovy
city, Červená jedničko.</i>

10
00:01:19,684 --> 00:01:22,752
<i>Červená jedna, 90 stupňů
nalevo máš situaci,</i>

11
00:01:22,754 --> 00:01:24,654
<i>50 metrů od tebe.
Prosíme o posouzení.</i>

12
00:01:27,226 --> 00:01:31,395
Co to má být?
Máme civilistu.

13
00:01:37,402 --> 00:01:41,438
- Zrovna zkolaboval.
<i>- Jaká je situace?</i>

14
00:01:42,541 --> 00:01:45,675
<i>Červená jedna,
jaká je situace?</i>

15
00:01:45,677 --> 00:01:47,077
Ten chlap nedýchá!

16
00:01:48,379 --> 00:01:50,347
No tak, dýchej, dýchej.

17
00:01:50,349 --> 00:01:53,083
No tak. Dýchej.

18
00:01:56,911 --> 00:02:00,911
Hawaii Five-0 5x09 - Ke Koho Mamao Aku
Přeložila channina

19
00:02:25,794 --> 00:02:28,515
- To je depresivní. - To se
stane, když žiješ na ostrově

20
00:02:28,516 --> 00:02:31,517
a necháváš věci na poslední
chvíli. Máš špatný výběr, Danny.

21
00:02:31,519 --> 00:02:33,486
- To mi moc pomáhá, děkuju.
- Jen říkám,

........