1
00:00:01,266 --> 00:00:03,146
Tak ešte máme pár minút.

2
00:00:03,171 --> 00:00:06,773
Viem to, pretože si Ed začal
dávať koláčiky do spotenej tašky.

3
00:00:07,460 --> 00:00:11,196
Nič nie je lepšie ako
teplý, spotený a ponožkový muffin.

4
00:00:11,264 --> 00:00:14,233
Dnes máme pokrový turnaj

5
00:00:14,300 --> 00:00:17,402
a každý je príliš chudobný,
aby si priniesol jedlo.

6
00:00:17,470 --> 00:00:21,039
Vieš Ed, vy ste vážne tá
najlepšia generácia...

7
00:00:21,107 --> 00:00:23,275
držgrošov akú kedy svet videl.

8
00:00:25,178 --> 00:00:27,446
Ešte niekto má plány na víkend?

9
00:00:27,514 --> 00:00:31,650
Myslím, že môj víkend bude
rovnaký ako ten minulý.

10
00:00:31,718 --> 00:00:36,722
S Nolanom budeme doma pozerať
epic fail videá na YouTube.

12
00:00:36,789 --> 00:00:41,126
Ako tá žena stúpala po hrozne
a vždy padla do kýbla.

15
00:00:42,529 --> 00:00:44,796
Musím ísť.

16
00:00:44,864 --> 00:00:46,798
V práci som povedal, že
môžem pracovať len v noci,

17
00:00:46,866 --> 00:00:48,467
ale stále mi volajú cez deň.

18
00:00:48,535 --> 00:00:50,602
Prečo im to nepovieš znova?

19
00:00:50,670 --> 00:00:52,070
Nechcem ich dráždiť.

20
00:00:52,138 --> 00:00:55,974
Vlastne ani neviem, či som
im to povedal prvý krát.

21
00:00:56,042 --> 00:00:58,776
Vieš Lacey, keď si hovorila
o plánoch na víkend,

22
00:00:58,844 --> 00:00:59,678
všimol som si,

23
00:00:59,746 --> 00:01:02,881
že vyzeráš... naozaj nešťastne.

24
00:01:02,949 --> 00:01:07,653
- Ako to môžeš povedať?
- Z tvojho naozaj nešťastného výrazu.

25
00:01:07,720 --> 00:01:11,823
Pozri, ak sa nechceš pozerať na
videá, tak prečo s tým súhlasíš?

........