1
00:00:00,608 --> 00:00:02,288
<i>Země.</i>

2
00:00:02,457 --> 00:00:04,116
<i>Oheň.</i>

3
00:00:04,191 --> 00:00:05,990
<i>Vzduch.</i>

4
00:00:06,107 --> 00:00:07,950
<i>Voda.</i>

5
00:00:08,238 --> 00:00:12,290
<i>Pouze Avatar dokáže ovládnout
všechny čtyři živly</i>

6
00:00:12,334 --> 00:00:14,132
<i>a přinést světu rovnováhu.</i>

7
00:00:14,208 --> 00:00:19,776
S04E10 - Operation Beifong
Překlad: T.E.O.N.A.S

8
00:00:19,803 --> 00:00:21,802
<i>Poté co Kuvira získala
výhonky z bažiny,</i>

9
00:00:21,803 --> 00:00:24,982
<i>jiné výhonky zareagovaly
unášením lidí v Republic City.</i>

10
00:00:25,003 --> 00:00:27,802
<i>Korra sice všechny zachránila,
ale všechno není dobré.</i>

11
00:00:27,803 --> 00:00:28,803
<i>Varrick a Bolin se vrátili,
aby všechny varovali</i>

12
00:00:28,804 --> 00:00:30,972
<i>před Kuviřinou superzbraní.</i>

13
00:00:31,003 --> 00:00:33,803
<i>Raiko teď chce připravit obranu
proti Zemní říši.</i>

14
00:00:33,904 --> 00:00:36,802
<i>Mezitím jsou Bolin, Opal
a Lin na misi s cílem</i>

15
00:00:36,803 --> 00:00:37,803
<i>zachránit Su Beifongovou
a její rodinu,</i>

16
00:00:37,804 --> 00:00:39,803
<i>kteří jsou Kuviřinými zajatci.</i>

17
00:00:50,804 --> 00:00:52,802
Tak jo, jdeme na to.

18
00:00:52,803 --> 00:00:54,802
Zachráníme Beifongovi a naši lásku,

19
00:00:54,803 --> 00:00:58,802
protože jsem přísahal zacelit
trhlinu, která mezi námi vznikla,

20
00:00:58,803 --> 00:01:00,802
a zase nás spojit!

21
00:01:00,903 --> 00:01:02,802
Ty, dost už s tím.

22
00:01:02,803 --> 00:01:04,802
Slyšela jsem toho víc
než dost na cestě sem.

23
........