1
00:00:02,158 --> 00:00:05,995
Před 25 lety zmizel Bůh.

2
00:00:07,029 --> 00:00:11,867
Jeho andělé za to vinili
lidstvo a vyhlásili mu válku.

3
00:00:12,101 --> 00:00:15,424
Archanděl Gabriel
vedl tuto válku záhuby v naději,

4
00:00:15,425 --> 00:00:19,705
že smete lidstvo z povrchu
zemského a získá nadvládu.

5
00:00:21,244 --> 00:00:24,446
Někteří vyšší andělé
se k němu odmítli přidat,

6
00:00:24,981 --> 00:00:28,150
ale ti nižší se
ke Gabrielovi přidali.

7
00:00:28,184 --> 00:00:30,118
Tito andělé neměli těla,

8
00:00:30,153 --> 00:00:35,190
takže jejich prvním cílem
byla krádež těch našich.

9
00:00:35,224 --> 00:00:38,059
Ale Michael, nejsilnější
ze všech archandělů,

10
00:00:38,094 --> 00:00:40,195
se přidal k boji za lidstvo.

11
00:00:40,229 --> 00:00:42,497
S jeho pomocí
opětovali přeživší útok

12
00:00:42,532 --> 00:00:45,802
a na svou obranu
zbudovali opevnění.

13
00:00:46,836 --> 00:00:50,739
Brzy se rozšířily zprávy
o dítěti, jež Michael zachránil.

14
00:00:50,773 --> 00:00:53,675
O dítěti, které se mělo
stát Spasitelem lidstva.

15
00:00:53,709 --> 00:00:58,246
Tento Vyvolený bude mít
na svém těle znamení.

16
00:00:58,281 --> 00:01:01,583
Nakonec Gabriel
a jeho armáda ustoupili.

17
00:01:01,617 --> 00:01:05,521
A my jsme tu zůstali s vědomím,
že nejen, že andělé existují,

18
00:01:05,622 --> 00:01:08,324
ale dokonce jsou
našimi největšími nepřáteli.

19
00:01:08,774 --> 00:01:12,474
Překlad: Ciclonwar, Jirkem, Koma
Korekce: Jirkem, jeriska03

20
00:01:12,594 --> 00:01:15,374
www.neXtWeek.cz

21
00:01:15,404 --> 00:01:17,858
Rls: BDRip.x264-DEMAND
Přečas: badboy.majkl
........