1
00:01:56,850 --> 00:01:59,227
Mami?

2
00:02:14,701 --> 00:02:16,661
Mami?

3
00:02:28,465 --> 00:02:30,008
Mami?

4
00:05:33,859 --> 00:05:37,654
Brzy, dítě, brzy.

5
00:05:45,162 --> 00:05:47,789
Jsem hladový...

6
00:05:58,341 --> 00:06:00,052
LONDÝN
22. září, 1891

7
00:06:00,135 --> 00:06:04,181
A pak...
jsem uviděl náčelníka Šíleného koně,

8
00:06:04,264 --> 00:06:08,894
jak se k nám řítí se svou
tlupou krvelačných Siouxů.

9
00:06:23,158 --> 00:06:25,285
Generál Custer zavelel

10
00:06:25,369 --> 00:06:29,998
a jeho plavá hříva vlála ve větru
jako mytickým hrdinům.

11
00:06:30,290 --> 00:06:35,587
Zvolal: "Bojujte, chlapci,
bojujte za celý svůj život!"

12
00:06:36,838 --> 00:06:39,591
A tak jsem bojoval.

13
00:06:43,136 --> 00:06:45,430
Jsem jeden z mála, kteří přežili

14
00:06:45,514 --> 00:06:49,434
a mohou dnes vyprávět
tento příběh o odvaze a odhodlání.

15
00:06:55,816 --> 00:06:57,651
Díky, že jste dnes přišli,

16
00:06:57,734 --> 00:07:00,737
a doufám, že jsem si
vysloužil vaši přízeň,

17
00:07:00,821 --> 00:07:04,157
ctihodní pánové... a dámy.

18
00:07:17,170 --> 00:07:20,465
Ano! Ano!

19
00:07:31,977 --> 00:07:35,188
Uvidím vás ještě?

20
00:07:36,064 --> 00:07:38,859
Nic bych si nepřál víc.
Ale show teď míří do Paříže.

21
00:07:38,942 --> 00:07:41,862
Musíme toho ještě spoustu zařídit.
Jistě chápete.

22
00:07:41,945 --> 00:07:44,865
Život umělce je nestálý, drahá.

23
00:07:44,948 --> 00:07:46,992
Ale já...
........