1
00:00:00,969 --> 00:00:04,328
Vďaka, že si prišiel
v sobotu v noci, Charlie.

2
00:00:04,375 --> 00:00:06,992
už týždeň mám pokazený
ohrievač teplej vody

3
00:00:07,044 --> 00:00:08,994
a ak to neurovnáš medzi mnou
a prenajímateľom,

4
00:00:09,046 --> 00:00:12,465
budem mu musieť strčiť hlavu
do drviča odpadkov,

5
00:00:12,500 --> 00:00:14,250
ktorý tiež nefunguje,

6
00:00:14,335 --> 00:00:16,836
čiže by som nepočul
uspokojujúci zvuk drvenia.

7
00:00:18,089 --> 00:00:21,557
Spoznal si, že strácaš nervy
a zdvihol si telefón.

9
00:00:21,642 --> 00:00:23,259
Dobrý postreh Patrick.

10
00:00:26,230 --> 00:00:28,514
Oriešky za príbeh.
Oriešky za príbeh.

11
00:00:28,566 --> 00:00:31,016
Kto si dá ešte oriešky za príbeh?

12
00:00:31,102 --> 00:00:32,685
Čo to do pekla robíš, Charlie?

13
00:00:32,770 --> 00:00:34,353
Nie sme na bejzbalovom zápase.

14
00:00:34,439 --> 00:00:36,021
Dám si jeden!

15
00:00:41,195 --> 00:00:43,195
Nemám rozmeniť 20.

16
00:00:43,247 --> 00:00:44,747
Zober si dva.

17
00:00:48,002 --> 00:00:49,952
Včera som prežil najlepšiu noc.

18
00:00:50,037 --> 00:00:51,787
Išiel som na ihrisko
pozrieť si tréning

19
00:00:51,873 --> 00:00:54,507
a môj bývalý spoluhráč
sa stal generálnym riaditeľom.

20
00:00:54,542 --> 00:00:56,592
To je vynikajúce, Charlie.

21
00:00:56,677 --> 00:00:59,762
Máš tam chladené pivo?

22
00:00:59,847 --> 00:01:01,096
Keď sa pýtaš, áno mám.

23
00:01:03,468 --> 00:01:05,384
Bude to $11.50.

24
00:01:05,470 --> 00:01:07,186
$11.50?
........