1
00:00:14,855 --> 00:00:17,117
DVE VLAJKY ZÁPADU

2
00:01:10,348 --> 00:01:14,437
Dňa 8. decembra
1863, prezident Lincoln

3
00:01:14,523 --> 00:01:16,611
vydal osobitné vyhlásenie,

4
00:01:16,698 --> 00:01:19,742
podľa ktorého vojnoví zajatci
Konfederácie môžu byť oslobodení,

5
00:01:19,916 --> 00:01:22,264
výmenou za vstup
do armády Únie,

6
00:01:22,352 --> 00:01:24,483
brániť hranice
proti indiánom.

7
00:01:28,963 --> 00:01:32,876
Vo väzenskom tábore Rock
Island, Illinois, na jeseň v roku 1864.

8
00:02:03,275 --> 00:02:06,841
Patrili ste k brigádnej
kavalérii generála Stuarta.

9
00:02:06,973 --> 00:02:09,886
A naďalej patríme.

10
00:02:10,365 --> 00:02:11,365
Budem stručný.

11
00:02:11,930 --> 00:02:16,540
Vojna sa pre mňa skončila.
A horúčka tiež.

12
00:02:16,671 --> 00:02:19,236
Bol som vyslaný do Nového Mexika.

13
00:02:19,367 --> 00:02:23,629
Som hrdý na to,
že ste v mojej jednotke.

14
00:02:24,542 --> 00:02:26,195
Prečo nejdete?

15
00:02:26,282 --> 00:02:29,369
Vojna sa pre vás
skončila. A moja ponuka

16
00:02:29,457 --> 00:02:32,718
je cesta von tejto diery.
- Cesta von?

17
00:02:32,849 --> 00:02:34,545
A jediná cesta von...

18
00:02:34,632 --> 00:02:35,675
Ticho.

19
00:02:35,849 --> 00:02:39,067
...nie je výmena zajatcov.

20
00:02:39,199 --> 00:02:41,894
Nariadenie z 10.-teho augusta
generála Granta je konečné.

21
00:02:42,721 --> 00:02:46,505
- Nikdy sa nevrátime domov?
- Váš šéf je tu?

22
00:02:46,678 --> 00:02:49,374
Je pod kytičkami.

........