1
00:00:00,768 --> 00:00:03,069
Za naší každodenní realitou

2
00:00:03,069 --> 00:00:06,006
je úchvatný svět,

3
00:00:06,006 --> 00:00:10,110
kde hodně z toho, co vnímáme
o vesmíru je špatně.

4
00:00:10,110 --> 00:00:14,080
Fyzik a výborně se prodávající
autor Brian Greene, vás vezme

5
00:00:14,080 --> 00:00:17,317
na cestu, která mění
pravidla lidské zkušenosti.

6
00:00:17,317 --> 00:00:20,353
Proč nemůžeme vidět události,
které se dějí v opačném směru?

7
00:00:20,353 --> 00:00:24,291
Podle zákonů fyziky, se to může stát.

8
00:00:25,859 --> 00:00:28,295
Je to svět, který ožívá

9
00:00:28,295 --> 00:00:31,832
jak si prohlédneme
nejextrémnější oblasti vesmíru -

10
00:00:31,832 --> 00:00:34,901
od černých děr k Velkému třesku

11
00:00:34,901 --> 00:00:36,803
až k samému jádru hmoty samotné.

12
00:00:36,803 --> 00:00:38,738
Udělám, co budu moci.

13
00:00:38,738 --> 00:00:42,876
Tady, prázdný prostor oplývá divokou aktivitou.

14
00:00:42,876 --> 00:00:45,245
Náš vesmír může být jedna

15
00:00:45,245 --> 00:00:49,449
z mnoha paralelních realit
a možná jen iluze.

16
00:00:51,218 --> 00:00:53,720
Ale jak je to možné?

17
00:00:53,720 --> 00:00:57,557
Jak můžeme interpretovat tak
špatně něco tak známého?

18
00:00:57,557 --> 00:00:58,492
Vadí nám to?

19
00:00:58,492 --> 00:00:59,426
A jak.

20
00:00:59,426 --> 00:01:00,894
Neexistuje žádný princip

21
00:01:00,894 --> 00:01:02,929
postavený na přírodních zákonech,

22
00:01:02,929 --> 00:01:06,967
který říká, že teoretická
fyzika musí být veselá.

23
00:01:06,967 --> 00:01:09,603
Je to hra, měnící pohled,

........