1
00:00:00,674 --> 00:00:02,254
<i>Země.</i>

2
00:00:02,463 --> 00:00:04,152
<i>Oheň.</i>

3
00:00:04,357 --> 00:00:05,956
<i>Vzduch.</i>

4
00:00:06,073 --> 00:00:07,916
<i>Voda.</i>

5
00:00:08,204 --> 00:00:12,356
<i>Pouze Avatar dokáže ovládnout
všechny čtyři živly</i>

6
00:00:12,370 --> 00:00:14,198
<i>a přinést světu rovnováhu.</i>

7
00:00:14,308 --> 00:00:19,676
S04E12 - Day of the Colossus
Překlad: T.E.O.N.A.S

8
00:00:19,899 --> 00:00:22,498
<i>Zemní říše zaútočila
na Sjednocenou republiku!</i>

9
00:00:22,599 --> 00:00:24,498
<i>Poté co Kuvira předvedla sílu</i>

10
00:00:24,499 --> 00:00:27,298
<i>své energetické zbraně,
prezident Raiko kapituloval,</i>

11
00:00:27,359 --> 00:00:29,498
<i>ale Avatar se odmítl vzdát bez boje.</i>

12
00:00:29,599 --> 00:00:32,498
<i>Korra zajala Baatara mladšího,
doufajíc, že přinutí Kuviru,</i>

13
00:00:32,599 --> 00:00:36,498
<i>aby ustoupila, ale tento plán selhal,
a Kuvira vystřelila na úkryt Týmu Avatar.</i>

14
00:00:36,499 --> 00:00:40,999
<i>Dokáže někdo nebo něco zastavit
Kuviru a jejího mecha-obra?</i>

15
00:00:56,699 --> 00:00:59,639
Jen běžte. Nemusíte pospíchat.
Jen tu držím obrovskou zeď.

16
00:00:59,699 --> 00:01:01,698
Páni, je tu dost lidí.

17
00:01:01,749 --> 00:01:03,399
To jsou všichni?

18
00:01:21,599 --> 00:01:23,698
Kuvira míří naším směrem
s četou mecha-obleků.

19
00:01:23,899 --> 00:01:24,698
Co máme dělat?

20
00:01:24,799 --> 00:01:26,860
Tohle je moje rodiště
a jen nerad to říkám,

21
00:01:26,899 --> 00:01:29,998
ale nemá cenu riskovat naše životy
v boji s tou obří věcí.

22
00:01:30,099 --> 00:01:31,548
Necháme ji město pro teď obsadit.

23
........