1
00:00:20,075 --> 00:00:22,077
Říkal jsi přece,
že jsi ty alarmy vypojil.

2
00:00:22,244 --> 00:00:25,038
Jo, ale nenapadlo mě, že ten sejf
budeš otevírat tak dlouho.

3
00:00:25,205 --> 00:00:27,582
To mi jako teď budeš předhazovat?

4
00:00:31,878 --> 00:00:33,880
Co tu sakra děláš?

5
00:00:37,259 --> 00:00:39,135
Běžte. Padejte odsud.

6
00:00:46,226 --> 00:00:50,021
-Hoode! Máte je?
-Ne. Tudy nikdo nešel.

7
00:00:50,188 --> 00:00:54,442
-Utíkali směrem k vám.
-Kruci, pak se musíme vrátit. Pohyb.

8
00:02:12,604 --> 00:02:15,565
BANSHEE II.
8. díl: Odplata

9
00:02:57,649 --> 00:03:00,110
-Odkdy se z vás stalo duo?
-Potřebovala jsem prachy.

10
00:03:00,277 --> 00:03:02,821
Jo, všichni potřebujeme prachy.
Na tom děláme společně.

11
00:03:02,988 --> 00:03:04,865
Tohle byl jiný druh práce.

12
00:03:05,699 --> 00:03:07,158
Jo.

13
00:03:09,244 --> 00:03:14,416
Jasně. Jiný druh práce.
Když jdete do akce, máte mi to říct.

14
00:03:14,583 --> 00:03:16,626
-Nepotřebuju tvoje svolení.
-Děláš v mým revíru.

15
00:03:16,793 --> 00:03:18,545
Co kdyby tě našel někdo z mých lidí?

16
00:03:18,712 --> 00:03:20,171
-Z tvých lidí?
-Jo.

17
00:03:20,338 --> 00:03:22,966
-Posloucháš se vůbec?
-Bylo to velký riziko pro malej zisk.

18
00:03:23,133 --> 00:03:26,636
-Byla to velká pitomost.
-Potřebuju peníze pro Maxe.

19
00:03:36,354 --> 00:03:38,481
Mohl jsem vám pomoct.

20
00:03:58,793 --> 00:04:00,921
Už jsem souhlasil
s využitím vašich prodejců

21
00:04:01,087 --> 00:04:03,548
a administrativních poplatků,
ale pět procent z výměry...

22
00:04:03,715 --> 00:04:06,551
........