1
00:00:03,080 --> 00:00:07,011
Vzostup Ľudovíta XIV

2
00:00:58,267 --> 00:01:00,201
Idete neskoro.

3
00:01:00,500 --> 00:01:06,112
Novinky z Vincennes; zdá sa, že
kráľ tam stále je.

4
00:01:06,603 --> 00:01:07,651
Kedy sa vráti?

5
00:01:08,396 --> 00:01:12,884
Má v úmysle tam zostať, ako
Váš zákonný syn hovorí...

6
00:01:13,139 --> 00:01:16,419
...v blízkosti nemočničného lôžka
kardinála Mazarina.

7
00:01:16,705 --> 00:01:21,663
Náš zákonný syn! Vždy je u kráľa
na zavolanie.

8
00:01:21,989 --> 00:01:23,813
Najlepší sluha Vášho Veličenstva.

9
00:01:24,472 --> 00:01:28,005
Kráľ je človek ako každý iný.

10
00:01:28,318 --> 00:01:32,405
V Anglicku práve sťali kráľovi
hlavu a svet neskončil.

11
00:01:33,068 --> 00:01:37,751
Žiadny kráľ, žiadne paláce.
Žiadne paláce, žiadna práca pre nás.

12
00:01:37,996 --> 00:01:40,996
-Dobre, kráľ zomrel, príde ďaľší.
-A ak je silný, pošle po Vás

13
00:01:41,464 --> 00:01:45,436
Dosť rozprávania, máme prácu.

14
00:02:08,912 --> 00:02:11,556
Viac doktorov mieri do Vincennes,
liečiť Mazarena.

15
00:02:11,950 --> 00:02:15,856
Ale my, keď sme chorí, nemáme
ani holiča, aby nám pustil žilou.

16
00:03:01,101 --> 00:03:05,759
Čakali sme vás. Jeho Eminencia je vážne chorá.
Odveďte ich k Jeho Eminencii.

17
00:03:23,469 --> 00:03:26,979
-Potreboval som Váš názor, moji
drahí kolegovia.
-Dobre, prezrieme pacienta.

18
00:03:31,777 --> 00:03:36,912
Toto sú moji kolegovia, o ktorých
som hovoril, Vaša Eminencia.

19
00:03:41,312 --> 00:03:44,238
Ako sa cítite?

20
00:03:44,558 --> 00:03:47,674
Mám problémy s dýchaním.

21
00:03:48,011 --> 00:03:53,506
Hrozné záchvaty bodavej bolesti.

22
00:04:13,973 --> 00:04:16,423
Chcel by som preskúmať...
........