1
00:00:11,697 --> 00:00:15,203
Dnes jsme se tu sešli proto,
abychom vzdali hold životu

2
00:00:15,323 --> 00:00:18,942
kardinála
Armanda Jeana du Richelieu.

3
00:00:19,629 --> 00:00:23,211
Jeho duši
posíláme Pánu, našemu Bohu...

4
00:00:49,929 --> 00:00:52,054
A to vůbec netušíme,
kdo ten muž je?

5
00:00:52,174 --> 00:00:54,040
Kapitán jeho totožnost nezná.

6
00:00:54,160 --> 00:00:58,000
Vím jen to, že máme být v poledne
v hostinci, kde se nám sám představí.

7
00:00:58,120 --> 00:00:59,560
Proč ty tajnosti?

8
00:00:59,680 --> 00:01:04,720
Od kardinálovy smrti zavládl v králově
radě zmatek. Nikdo neví, kdo ji řídí.

9
00:01:04,840 --> 00:01:08,640
Aspoň nejsme v Paříži
a nepředstíráme, jak pro něj truchlíme.

10
00:01:08,760 --> 00:01:12,169
Říká se, že si
ve službě Francii zmařil srdce.

11
00:01:12,289 --> 00:01:15,634
Je příjemné překvapení slyšet,
že vůbec nějaké měl.

12
00:01:15,754 --> 00:01:17,040
Bože,

13
00:01:17,544 --> 00:01:19,244
smiluj se nad jeho duší.

14
00:01:21,737 --> 00:01:24,820
Je mrtvý.
Teď už můžeme být šlechetní.

15
00:01:24,940 --> 00:01:26,480
Budeš se houpat!

16
00:01:28,440 --> 00:01:29,780
Provaz!

17
00:01:31,163 --> 00:01:32,163
No tak.

18
00:01:35,434 --> 00:01:36,434
Vrahu.

19
00:01:39,832 --> 00:01:42,818
- Zvedněte ho.
- No tak, nezastavujte se.

20
00:01:46,503 --> 00:01:47,789
Nezastavuj se!

21
00:02:02,031 --> 00:02:04,911
- Kdo je ten muž a co udělal?
- Do toho vám nic není.

22
00:02:05,031 --> 00:02:06,920
Jsme královští mušketýři.

........