1
00:00:00,233 --> 00:00:08,233
-- Zombie Roadkill 1x02 --

2
00:00:08,234 --> 00:00:16,234
-- do CZ r.rickie --

3
00:01:01,228 --> 00:01:03,643
Co se děje s tím zatraceným zvířetem ?

4
00:01:06,341 --> 00:01:11,434
Neni lepší odplaty. Krev za krev.
-Zub za zub.

5
00:01:14,378 --> 00:01:16,571
-Kdo to řekl ?
-Chlap se zbraní...

6
00:01:16,572 --> 00:01:20,200
...co ušetřil tvůj zadek.
Jdi po hlasu chlapče.

7
00:01:20,201 --> 00:01:22,349
A potichu.

8
00:01:28,733 --> 00:01:31,271
Můj bratr a přátelé jsou zraněni,
potřebují pomoc.

9
00:01:31,272 --> 00:01:35,419
Jsou v pořadí, chlapče.
Stojíš uprostřed Démonlandu.

10
00:01:42,786 --> 00:01:45,194
Auto je v příkopu.
Potřebují pomoc.

11
00:01:45,195 --> 00:01:50,504
Takže jsou už mrtví.
Ty si se mnou v bezpečí.

12
00:02:00,534 --> 00:02:02,801
Halo?

13
00:02:06,131 --> 00:02:08,131
Pane?

14
00:02:47,755 --> 00:02:52,612
Trish.
Jestli mě slyšíš ...

15
00:02:52,613 --> 00:02:55,996
...nechoďte ven.

16
00:03:23,929 --> 00:03:26,101
Řekni mi, to si byla ty.

17
00:03:40,128 --> 00:03:48,128
-- do CZ r.rickie --

........