1
00:00:00,980 --> 00:00:05,459
Za naší každodenní realitou
je úchvatný svět,

2
00:00:05,620 --> 00:00:09,644
kde hodně z toho, co vnímáme
o vesmíru je špatně.

3
00:00:10,618 --> 00:00:13,143
Fyzik a výborně se prodávající
autor Brian Greene,

4
00:00:13,144 --> 00:00:17,148
vás vezme na cestu, která mění
pravidla lidské zkušenosti.

5
00:00:17,150 --> 00:00:20,140
Proč nemůžeme vidět události,
které se dějí v opačném směru?

6
00:00:20,323 --> 00:00:23,413
Podle zákonů fyziky, se to může stát.

7
00:00:26,255 --> 00:00:27,899
Je to svět, který ožívá

8
00:00:27,900 --> 00:00:31,488
jak si prohlédneme
nejextrémnější oblasti vesmíru -

9
00:00:31,489 --> 00:00:32,718
od černých děr

10
00:00:33,051 --> 00:00:34,381
k Velkému třesku

11
00:00:34,813 --> 00:00:37,055
až k samému jádru hmoty samotné.

12
00:00:37,156 --> 00:00:38,735
Udělám, co budu moci.

13
00:00:38,934 --> 00:00:42,939
Náš vesmír může být jedna
z mnoha paralelních realit.

14
00:00:43,309 --> 00:00:46,908
Trojrozměrný svět může být jen iluze.

15
00:00:47,385 --> 00:00:51,859
A není rozdíl mezi minulostí,
současností a budoucností.

16
00:00:53,331 --> 00:00:55,359
Ale jak je to možné?

17
00:00:55,360 --> 00:00:59,276
Jak můžeme interpretovat tak
špatně něco tak známého?

18
00:00:59,356 --> 00:01:01,204
Vadí nám to? A jak.

19
00:01:01,205 --> 00:01:04,266
Neexistuje žádný princip
postavený na přírodních zákonech,

20
00:01:04,267 --> 00:01:07,190
který říká, že teoretická
fyzika musí být veselá.

21
00:01:07,548 --> 00:01:09,557
Je to hra, měnící pohled,

22
00:01:09,656 --> 00:01:12,679
který otevírá zcela nový svět možností.

23
........