1
00:00:17,880 --> 00:00:19,390
<i>V předchozích dílech jste viděli...</i>

2
00:00:19,420 --> 00:00:20,990
Je to bezpečné?

3
00:00:21,870 --> 00:00:26,280
Neublížím ti, Eleanor. Potřebuju tě.

4
00:00:26,860 --> 00:00:29,070
Eleanor navštívila preparátora,

5
00:00:29,160 --> 00:00:31,660
banku a tenhle dům.

6
00:00:32,540 --> 00:00:35,080
Všechno je spojeno s Faustem.

7
00:00:35,160 --> 00:00:37,890
Píšeme příběh. El Paso Times.

8
00:00:38,020 --> 00:00:40,570
Spojili jsme
tuhle zástavbu s praním peněz

9
00:00:40,650 --> 00:00:43,940
- na obou stranách hranice.
- Hej. Tady vás zastavím, sestro.

10
00:00:44,020 --> 00:00:45,270
Lucy.

11
00:00:45,560 --> 00:00:47,940
Lucy.

12
00:00:48,030 --> 00:00:49,030
Lucy!

13
00:00:49,080 --> 00:00:52,030
Povězte mi o těch policistech.

14
00:00:52,110 --> 00:00:53,610
Nic nenašli.

15
00:00:53,700 --> 00:00:55,030
Jména?

16
00:00:55,120 --> 00:00:58,540
Hank Wade a Sonya Crossová.

17
00:00:58,590 --> 00:01:02,540
Pomůžete mi zbavit se Fausta Galvana.

18
00:01:02,590 --> 00:01:04,590
Střelil jsi ho tak, jak říkal Jack?

19
00:01:08,110 --> 00:01:09,130
Ano, střelil.

20
00:01:10,430 --> 00:01:11,970
Budu předstírat, že jsem hrdina,

21
00:01:12,350 --> 00:01:14,850
všichni si zachovají tvář

22
00:01:14,890 --> 00:01:16,690
a tvoje jméno z toho vynechají.

23
00:01:18,280 --> 00:01:21,840
Ta lež ochrání všechny.

24
00:02:43,440 --> 00:02:45,440
Je po všem.

25
00:04:22,770 --> 00:04:25,770
........