1
00:00:51,069 --> 00:00:53,069
Titulky: Ra-est

2
00:00:55,070 --> 00:00:58,991
Vyrůstala jsem s Peterem a Laustem.

3
00:00:59,111 --> 00:01:06,432
Všechny mé vzpomínky jsou projasněné sluncem.
Objevuje se v nich jen pár stínů.

4
00:01:07,593 --> 00:01:12,994
Didrich byl jedním z nich.
Baronův zdevastovaný syn

5
00:01:13,114 --> 00:01:18,395
který se, stejně jako Peterův a Laustův otec,
vrátil vítězně domů z války.

6
00:01:19,596 --> 00:01:22,116
On se vrátil se zraněnou duší,

7
00:01:22,236 --> 00:01:26,717
otec, Thoger, se zraněnou nohou,
která se nehojila.

8
00:01:28,717 --> 00:01:33,318
Vybavuju si ten čas jako euforický.

9
00:01:33,439 --> 00:01:39,801
Politikové, umělci i běžní lidé se
cítili, jako vyvolení Bohem

10
00:01:39,920 --> 00:01:44,961
každý vyzařoval sebevědomou aroganci,
jako by byli samotným sluncem.

11
00:01:47,242 --> 00:01:54,003
Ale blížila se mračna.
A nikdo je neviděl.

12
00:01:55,564 --> 00:02:00,084
"Vy větrné dánské břehy,"

13
00:02:00,204 --> 00:02:05,206
"tam, kde staré mohyly stojí"

14
00:02:05,326 --> 00:02:10,327
"mezi jablečnými sady"

15
00:02:10,447 --> 00:02:14,889
"a chmelnicí."

16
00:02:15,009 --> 00:02:18,849
"Miluju tě!"

17
00:02:18,970 --> 00:02:25,010
"Miluju tě!"

18
00:02:25,131 --> 00:02:31,052
"Dánsko, moje otčino!"

19
00:02:31,172 --> 00:02:39,014
"Kde jinde slunce tolik září
na květinové záhony"

20
00:02:39,134 --> 00:02:46,496
"než zde,
na dánských březích."

21
00:03:12,902 --> 00:03:15,622
Otče!

22
00:03:29,506 --> 00:03:31,986
Otče!

23
00:04:00,312 --> 00:04:02,633
Můžu za to já.
........