1
00:00:35,891 --> 00:00:37,059
Tohle je paráda.

2
00:00:37,061 --> 00:00:39,829
- Vidím celý oceán.
- Je to tu fajn.

3
00:00:39,831 --> 00:00:42,464
Je to jako vidět tři
normální pokoje dohromady.

4
00:00:42,466 --> 00:00:46,001
- Super! Koukni na všechny ty
svačinky. - Koukni na ten výhled.

5
00:00:46,136 --> 00:00:48,270
Zamlouvám si tuhle postel.

6
00:00:48,272 --> 00:00:50,673
Bryane, to je úžasné.

7
00:00:50,675 --> 00:00:55,543
Tenhle výlet se blížil dlouho.
Tak jsem to udělal ve velkém.

8
00:00:55,545 --> 00:00:57,913
Mami, můžu si
vzít tyhle fazolky?

9
00:00:57,915 --> 00:00:59,515
Pokud má ona fazolky,
já budu koukat na

10
00:00:59,517 --> 00:01:01,616
<i>Hot Tub Time Machine 2.</i>

11
00:01:02,320 --> 00:01:04,619
Nikdo se nebude
na nic koukat a nic jíst.

12
00:01:04,621 --> 00:01:06,455
Přijeli jsme na Havaj
na rodinnou dovolenou,

13
00:01:06,457 --> 00:01:07,923
ne abychom seděli na pokoji,

14
00:01:07,925 --> 00:01:09,625
jedli bonbony
a koukali na televizi.

15
00:01:09,627 --> 00:01:12,327
Jsou neklidní z toho,
že byli celý den v letadle.

16
00:01:12,329 --> 00:01:14,329
Dobře, něco ti povím.

17
00:01:14,331 --> 00:01:16,731
Co kdybys je vzala
dolů k bazénu na oběd?

18
00:01:16,733 --> 00:01:21,936
Já vybalím, donesu dolů plavky
a všichni si zaplaveme? Jo?

19
00:01:21,938 --> 00:01:24,006
- Jo. - Dobře.
- Pojďte, pojďte.

20
00:01:24,008 --> 00:01:28,443
- Jdeme, jdeme. - Jo, konečně.
- Koleduješ si o tátu roku.

21
00:01:28,445 --> 00:01:30,312
- Padejte. - Ježiš,
díky, tati. Jsi nejlepší.

22
........