1
00:00:24,200 --> 00:00:28,200
TANNBACH - OSUD JEDNÉ VESNICE

2
00:01:05,500 --> 00:01:08,200
RÁNO PO VÁLCE

3
00:01:12,201 --> 00:01:14,201
Konec dubna 1945

4
00:02:20,840 --> 00:02:22,440
Anno, jdeš?

5
00:02:22,520 --> 00:02:25,720
- Sundej si mé šaty.
- Myslíš, že mi padnou?

6
00:02:25,840 --> 00:02:27,900
Běž do kuchyně.
Johanna tě potřebuje.

7
00:02:27,980 --> 00:02:30,960
Nechci tady pořád pobíhat
jako strašák do zelí.

8
00:02:31,060 --> 00:02:33,520
Já taky nemám čas na ješitnost.

9
00:02:33,600 --> 00:02:35,440
Kdo se na tebe ještě dívá?

10
00:02:46,960 --> 00:02:48,440
Anno!

11
00:02:52,040 --> 00:02:54,560
Anno, vrať se!

12
00:03:36,880 --> 00:03:38,360
Ne!

13
00:03:38,440 --> 00:03:40,040
Nechte mě!

14
00:03:40,120 --> 00:03:41,920
Nechte mě, pomoc!

15
00:03:46,200 --> 00:03:47,680
Buď zticha!

16
00:03:50,680 --> 00:03:52,400
Tak dělej!

17
00:04:12,240 --> 00:04:13,720
Otče?

18
00:04:22,360 --> 00:04:23,840
Proč jsi tady?

19
00:04:23,920 --> 00:04:25,520
To nesmí nikdo vědět.

20
00:04:26,240 --> 00:04:27,800
Slyšíš? Nikdo!

21
00:04:31,040 --> 00:04:33,080
Běž domů.

22
00:04:33,160 --> 00:04:34,680
Nechci jít sama.

23
00:04:36,920 --> 00:04:38,400
Mám strach.

24
00:05:14,600 --> 00:05:16,680
Franzi, kde pořád vězíš?

25
........