1
00:00:27,300 --> 00:00:31,600
Epizoda pátá:
S pomocí boží

2
00:00:34,640 --> 00:00:37,920
Humphrey říká, že nemám
jinou možnost, než rezignovat.

3
00:00:37,920 --> 00:00:39,360
Nesouhlasím.

4
00:00:39,360 --> 00:00:41,880
Pořád se z toho můžeme vylízat.

5
00:00:41,880 --> 00:00:44,080
Možná, že sir Humphrey přehání.

6
00:00:44,080 --> 00:00:47,660
Možná si národ neuvědomuje,
jak beznadějně se věci mají.

7
00:00:47,660 --> 00:00:50,280
Díky za povzbuzení,
Bernarde.

8
00:00:50,280 --> 00:00:51,520
To můžeme zjistit.

9
00:00:53,000 --> 00:00:55,940
'Měl bych si promluvit
s premiérem v Chequers,

10
00:00:55,940 --> 00:00:59,580
abych zjistil odpověď na otázku,
která všechny zajímá:

11
00:00:59,580 --> 00:01:01,920
Jak dlouho se ještě
může vládní koalice

12
00:01:01,920 --> 00:01:03,940
potácet od jedné pohromy k druhé,

13
00:01:03,940 --> 00:01:06,280
aniž by se vypořádala
s výší dluhu,

14
00:01:06,280 --> 00:01:07,440
krizí eurozóny...'

15
00:01:07,440 --> 00:01:09,560
Drž zobák!

16
00:01:09,560 --> 00:01:12,740
Tak si to zkus sám!
Jsem jenom člověk.

17
00:01:12,740 --> 00:01:16,080
'..rostoucí nezaměstnaností
a celou spoustou očividných...'

18
00:01:17,740 --> 00:01:19,920
Takové dusno.

19
00:01:19,920 --> 00:01:22,280
To teda. Kéž by zapršelo.

20
00:01:22,280 --> 00:01:25,200
Kdybychom mohli nějak
uspokojit pana Aitikeeva,

21
00:01:25,200 --> 00:01:28,520
Evropa by dostala
ten úvěr od Kumranistánu

22
00:01:28,520 --> 00:01:30,600
a všechny problémy
by byly vyřešeny,
........