1
00:00:00,575 --> 00:00:02,650
Kelly v tebe prebúdza len to najhoršie.

2
00:00:02,678 --> 00:00:04,278
To vo mne prebúdzaš ty,

3
00:00:04,313 --> 00:00:05,679
keď vravíš Millsovi,
že nevieš či so mnou máš byť.

4
00:00:05,895 --> 00:00:08,195
Snažím sa byť poručíkom i snúbencom,

5
00:00:08,230 --> 00:00:09,997
ale ty nedokážeš rešpektovať
ani jedno z toho.

6
00:00:10,032 --> 00:00:11,999
Žiadam o povolenie ukončiť smenu, poručík.

7
00:00:12,124 --> 00:00:13,223
Aah!

8
00:00:13,259 --> 00:00:15,525
Mám chlapčeka!

9
00:00:15,561 --> 00:00:16,894
Dieťa modrá.

10
00:00:16,929 --> 00:00:18,695
Wallace, čo sa deje?

11
00:00:18,731 --> 00:00:21,031
Dnes ráno na mňa čakal
pred stanicou Antonio Lullo.

12
00:00:21,066 --> 00:00:22,933
Viem, že si sa pokúsil zachrániť môjho syna.

13
00:00:23,058 --> 00:00:25,292
Ľutujem ako som sa pred tým choval.

14
00:00:25,327 --> 00:00:27,694
Kto to je?

15
00:00:27,730 --> 00:00:30,130
Mills? Brett?

16
00:00:33,068 --> 00:00:34,401
Halstead.

17
00:00:35,586 --> 00:00:36,641
Dík, že si prišiel.

18
00:00:36,821 --> 00:00:38,338
Je dobré mať niekoho,
komu v tomto môžeme dôverovať.

19
00:00:38,393 --> 00:00:40,827
Isteže. Stále žiadne správy
o vašich záchranároch?

20
00:00:40,863 --> 00:00:42,162
- Nie.
- Hlúpa otázka...

21
00:00:42,197 --> 00:00:44,197
- Skúšal im niekto volať na ich telefóny?
- Jasné, nedvíhajú.

22
00:00:44,633 --> 00:00:46,199
Dobre, daj mi ich čísla.

23
00:00:46,234 --> 00:00:48,067
Urobím zápis a začneme ich hľadať.

24
........